Kampen mot ebola och mediastereotyper

Kvinna hänger plasthandskar på tork.

Det finns många filmklipp från de länder som drabbats värst av ebola. Veckans film är ett kort reportage från The New York Times som ger utrymme åt alla kontraster. Den glädje som behövs för att de som arbetar på en vårdenhet över huvudtaget ska orka med insatsen och den sorg som följer den verklighet som gör sig påmind när man begraver sina medmänniskor som betalar det högsta priset för denna epidemi.

Visst är det ett s k västerländskt perspektiv på denna film, men det finns en balans i dokumentationen som jag tycker om, och oavsett vad får man vara beredd på starka känslor. Se den själv innan du visar den för dina elever.

Ett sätt att arbeta med filmen kan vara att ställa frågan varför Afrika oftast bara hamnar i nyheterna när befolkningen antingen drabbas av svält, folkmord eller epidemier. Den bild som finns av Afrika i Sverige, Europa och västvärlden i stort känns väldigt snedvriden och det kan vara värdefullt att försöka se vad respektive land bidrar med istället för att klumpa ihop dem i tron att Afrika är en exceptionellt homogen kontinent.

Mer om Liberia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Liberia