Kan elevernas idéer förändra skolmiljön?

Vindkraftverk och skylt med globala målet nummer sju.

Det som ligger nära en själv skapar engagemang. Jag och Katarina Fornell på Apelgårdsskolan har satt ihop ett pedagogiskt tips kring energi- och hållbar utveckling för högstadiet som landar i den egna skolbyggnaden. Det bygger på Naturskyddsföreningens läromedel Energifallet filtrerat genom våra egna erfarenheter. Arbetsområdet kan även kopplas ihop med de 17 globala hållbarhetsmålen från FN och framförallt mål 7 Hållbar energi för alla. Förutom elevernas kunskaper tror vi att detta arbetsområde kan lägga grunden för elevernas engagemang, både för hållbar utveckling men också för sin egen skolbyggnad.

Här hittar du arbetsområdet på Malmö delar: Miljöanalys av den egna skolan

Här hittar du Energifallet