Kan ett bra bemötande räknas som en del av skolans kvalitetsarbete?

I min roll som en av handledarna för Genuspiloterna i Malmös kommunala gymnasieskolor, fick jag möjligheten att interagera med skolpersonal från Bellevue gymnasium en hel eftermiddag.

När jag kom till Bellevue gymnasiums entré fick jag ett varmt bemötande av en grupp nyfikna elever som hälsade mig välkommen. I korridoren och i matsalen träffade jag de fyra Genuspiloterna som tog emot mig med värme och glädje. Väl i matsalen, där jag blev bjuden på lunch, blev jag imponerad av den atmosfär som präglade rummet och av relationen vuxna-elever. En atmosfär som präglades av lyhördhet och respekt, var min första tanke.
Jag kunde inte låta bli att fortsätta utforska andra delar av skolan. På vägarna, i de långa korridorerna, hängde några tavlor som arbetslagen hade målat. Målningarna visualiserade det bemötande som jag nyss hade upplevt i matsalen.

Det pratas ofta om att man i Malmös skolor brottas med en hård atmosfär i och med språkbruket mellan elever och även mellan elever och vuxna. Visst är det en verklighet – som jag givetvis inte vill bagatellisera. Jag är också medveten om att eleverna kommer till sin skola med olika skolerfarenheter och intar olika roller och bemöts med olika förväntningar. Men jag undrar – hur ofta lyfter vi fram och synliggör det varma bemötandet som vår skolpersonal, i skolans vardag, ger sina elever?
Hur mycket tid spenderar vi på att reflektera över och synliggöra det positiva förhållningssätt som finns på skolorna? Vad är som gör att vissa vuxna kan bemöta elever för den hen är – och kan skapa en dialog?

Victoria, Lida, Frida och Linda, pedagoger och genuspiloter från Bellevue gymnasium, är delaktiga i en intressant och viktig process som pågar på Bellevue gymnasiet. Processen fokuserar på att utveckla kvalitet inom värdegrundsarbetet på skolan.

Rektorn var tydlig i sin introduktion av eftermiddagens arbete i det att hon betonade skolans strävan att knyta samman genuspedagogiken med skolans likabehandlingsarbete.
Jag upplevde ett intresse från personalen att reflektera över sin egen roll och utveckling och – inte minst – för att granska sig själv i relation till sitt uppdrag.
Dessa två sammanlänkade processer, ledningens tydlighet och personalens vilja kommer att ha stor betydelse i utvecklingen av skolans kvalitetsarbete.

I detta arbete skapas förutsättningar för ett kontinuerligt kvalitetsarbete. Ett arbete som har startat och som kom till uttryck när jag besökte skolan och personalen igår.
När jag lämnade Bellevue gymnasiums skolbyggnad tog jag med mig en frågeställning.

Hur ofta samtalar vi och reflekterar kring elever som är
tillmötesgående och som har förmågan att vara öppna och kämpar för att inte leva upp till den roll som förväntas av dem?

Text och bild: Elizabeth Florez