Kan man lära sig läsa genom att koda?

Katten från scratch.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Att lära sig koda eller att koda för att lära sig. Att hantera kod (tex bokstäver) kräver en mängd att olika förmågor samverkar (tex vid läsning och skrivning när man kodar ljud till bokstäver) Genom att behärska en kod kan man utföra och skapa. Med datakod kan man få olika ting att hända i tex ett program. Om man behärskar olika sätt att koda underlättar det förståelse?

Kan då datorkodning underlätta knäckandet av läskoden om man använder en App med grafiskt gränssnitt och symboler? Man kanske skall börja med kodning med visuellt stöd före eller samtidigt som man lär sig läsa?

Kan det vara ett sätt att lära grundläggande färdigheter som design, problemlösning, att tänka i sekvenser, matematik och språk i en för barnen meningsfull kontext?. Är det att utveckla tidig litteracitet och numeracitet? Att kunna koda anses idag ingå i begreppet litteracitet.

Att vara litterat innebär inte endast att avkoda text utan i ordets djupaste betydelse att veta hur man kan använda intellektuell teknik för att förändra sin livssituation. ”Literacy not in a narrow sense of learning letters and numbers – but in a broader Freirian sense – of learning to develop the capacity to transform oneself and one’s life (Freire & Shor 1987)” (citatet från G. Narayanan 2007).

Kan nya digitala verktyg användas för att utveckla barns tänkande och förmågor på sätt som inte tidigare varit möjliga? Kan det stärka barn med svårigheter?  Måste vi inte pröva, få erfarenheter och fundera på hur vi kan förändra lärprocesser?

Frågorna uppstår efter att ha arbetat med programmet Scratch tillsammans med yngre barn.
Nu har också ScratchJr kommit för iPad. Det är en App som är tänkt för barn mellan 5 och 7 år. Appen är gratis och kan hämtas från iTunes. Testa själv och fundera vidare!

SratchJr har en website med bakgrund,guider,lärmaterial och länk till iTunes; http://www.scratchjr.org/

På bloggen Pappas Appar finner du en utförlig beskrivning av Scratchjr på svenska och länk till iTunes; http://www.pappasappar.se/scratchjr/

Text: Staffan Hessel