”Kan man …” skriva sig till läsning på Örtagårdsskolan?

Två kvinnor föreläser för kollegor i klassrum.

Under ett ASL-inspirationscafé på Örtagårdsskolan i Malmö den 23 januari delade Anneli Hill och Paula Pinto Da Silva med sig av sina erfarenheter av att arbeta med ’Att Skriva sig till Läsning’ i åk 1. Framför allt gav de många exempel på hur datorn tillsammans med upplevelser i omvärld, natur och kultur ger eleverna lust att skriva.

Anneli Hill, grundskollärare och Paula Pinto da Silva, förskollärare på Örtagårdsskolan berättar:

– Vi plockade fram denna härliga och blodiga boken av Petter Lidbeck med illustrationer av Lisen Adbåge som heter ”Kan man …”. Först och främst för att vi behövde motivera en pojke till att läsa. Det resulterade i att hela klassen blev fascinerade av boken och att de tillsammans gjorde sin egen ”Kan man …”-bok med teckningar och texter skrivna på dator, (se bilder längst ner).

En annan bok som inspirerat eleverna till skrivande är högläsningsboken Oliver Twist. Boken visade sig passa bra ihop med det tema de hade för tillfället, Gamla Rosengård. Barnen kunde se likheter i hur folk levde i boken och hur man levde på Rosengård i slutet av 1800-talet.

Två kvinnor skrattar.
Anneli Hill, grundskollärare och Paula Pinto Da Silva, förskollärare på Örtagårdsskolan. 

Många olika teman

Klassen har även inspirerats till olika teman med kulturhuset Drömmarnas hus som bara ligger ett stenkast från skolan. ”Drömmar och framtiden” var ett tema. Då skrev barnen texter på datorn om hur de önskar att deras liv ska se ut i framtiden.

Tecknad smartphone.
Inspiration från tangentdansen.se

En annan dröm för många av barnen i klassen är att äga en egen smartphone.

– Drömmar ska man hålla fast vid och därför fick barnen rita och designa sina egna smartphone. Sedan fick de skriva en beskrivning av alla smarta funktioner som de önskade att deras telefon skulle ha, berättar  Anneli och Paula. (Se texter och fler bilder längre ner).

Alltid ASL

Anneli och Paula har ingen särskild ASL-tid. Det är ASL hela tiden. Det har så klart möjliggjorts av att klassen har haft egna datorer som är tillgängliga hela skoldagen.

– Alla barn är svenska barn med utländsk bakgrund och många är nyanlända barn som inte har haft så stora möjligheter att rita under sin uppväxt. När vi tog emot våra elever i förskoleklass var det många av dem som fortfarande ritade huvudfotingar och som inte kunde skriva sitt namn. Det vore att ställa alldeles för höga krav på dem att forma bokstäver för hand, menar Anneli och Paula.

Små bilder från symwriter.

Text och symboler med SymWriter

I klassen använder både barn och vuxna SymWriter som är ett ordbehandlingsprogram med symbolstöd, ljudande tangentbord samt uppläsning med talsyntes, se här. Inför varje nytt arbetsområde får barnen ett dokument med kunskapsmål och förmågor som ska utvecklas, där texten är förtydligad med symboler. Ibland använder barnen SymWriter när de skriver faktatexter inom olika teman och med stöd av engelsk talsyntes skriver de t.om. texter på engelska. Dessutom  turas barnen om att skriva veckobrev från klassen. Symbolerna blir ett stöd för både barn och föräldrar när de läser veckobrevet tillsammans där hemma.

Introducerar olika genretexter

Nu går barnen i åk 2 med Anneli som klasslärare. Paula jobbar med en ny förskoleklass. I år ett började de så smått introducera olika genretexter. Bland annat skrev barnen faktatexter om grodor och nyckelpigor.

– När de hade varit med om att plantera träd med Drömmarnas hus var det ingen konst för dem att formulera en instruerande text om hur man planterar träd och så talar vi om vilka som är de typiska dragen för instruerande text. säger Anneli.

Tecknad bild med texter skrivna på dator uppklistrade.
”Sommarögonblick” i text och bild

Kan man … skriva sig till läsning med ASL?

Anneli och Paula tycker att man kan skriva sig till läsning med dator. De framhåller att deras elever redan från början har en oerhörd motivation till att gå i skolan och att lära. Sedan gäller det att bibehålla den lusten och motivationen där ett annat modersmål eller andra svårigheter inte får utgöra något hinder. Anneli och Paula har upptäckt följande saker med ASL:

 • Alla eleverna vill skriva. (Har aldrig hört att något barn inte vill skriva.)
 • Eleverna skriver längre texter än tidigare.
 • Eleverna utvecklar självmant sina texter (frågar).
 • Eleverna redigerar gärna texter. (Slipper sudda och skriva om.)
 • Eleverna tar egna initiativ till skrivande.
 • Eleverna blir tidigare medvetna om språkets form.
 • Eleverna känner lust och motivation. (Ser sig själva som skribenter och vill arbeta.)
 • Elever med olika svårigheter/diagnoser får lyckas och utvecklas.
 • Arbetssättet är ett bra stöd för nyanlända.
 • Det är lätt att individualisera.
 • Eleverna lär sig av varandra både språkligt och tekniskt.
 • Arbetssättet gynnar kommunikation och samarbete.
 • Alla elever känner att de kan. Ökar likvärdigheten.
 • När eleverna i åk 2 börjar skriva bokstäver för hand vet de redan hur bokstäverna ser ut och det blir lite lättare

Text & foto:
Charlotte Christoffersen
it-pedagog & samordnare ASL i Malmö stad

grey_line_750

 

ASL i  Malmö stad
erbjuder pedagoger i Malmö stad kompetensutveckling i arbetssättet ”Att skriva sig till läsning” med datorn som skrivverktyg (ASL). ASL är en del av Skolsatsning 2012. Samordnande är Centrum för Pedagogisk Inspiration och FoU Utbildning-Malmö, Malmö stad. Är du intresserad av information & aktiviteter skicka namn, skola samt e-postadress till:
charlotte.christoffersen(at)malmo.se