Känslor och motivation

Glada elever sitter i klassrum i skolbänkarna.

Att vi har ett känslomässigt engagemang är viktigt för vår förmåga att forma minnen. Det slår de senaste årens hjärnforskning fast. Traditionellt sett har utbildning fokuserat på kognitiva förmågor och inte insett vikten av att förstärka elevens naturliga motivation med hjälp av känslor.

När kognitionsvetenskapen uppstod var grundtanken att våra hjärnor fungerar som datorer, att de kallt processar information och fungerar som maskiner. Därför passade det bra med en lärare som inte slösade någon tid åt elevernas känslor. Många är dock de lärare som sedan dess genom sin magkänsla och beprövade erfarenhet märkt att engagerade och motiverade elever som är trygga i klassrummet lär sig lättare.

Vi vet nu att vårt känslomässiga engagemang är viktigt för att vi ska kunna forma minnen. Våra känslor hjälper både oss att bli uppmärksamma och hålla de uppmärksamheten över tid. Men känslorna aktiverar även hippocampus. Man kan säga att hippocampus behövs för att transportera minnen från korttidsminnet till långtidsminnet och därmed befästa minnet eller kunskapen.

Vår uppmärksamhet skärps av både positiva och negativa känslor men de negativa känslorna påverkar vår kreativitet och uppfinningsförmåga just negativt, även om de gör oss uppmärksamma och hjälper oss att minnas. För att vi ska vara kreativa och uppfinningsrika krävs positiva känslor som till exempel kan triggas genom positiv feedback, positiv förväntan och en gemensamhetskänsla.

Den positiva förväntan och gemensamhetskänslan handlar mycket om hur engagerad läraren är i sin undervisning. Om läraren förmedlar att det han eller hon lär ut är intressant, viktigt och spännande, desto mer positiv blir elevernas inställning till att lära sig. Omvänt skapar en lärare som förmedlar ointresse och tristess oengagerade elever.

Utan känslor och motivation finns det inget lärande. Emotionella tillstånd är en del av lärandeprocesserna. Om eleverna upplever att de har kontroll över sin lärsituation och känner att lärandet är meningsfullt blir lärprocessen som mest positiv. Om vi som lärare lyckas skapa  en miljö för inlärning som präglas av gemenskap och glädje, då lär sig eleverna bättre och de kommer dessutom att vilja lära sig mer!

Källa: Lusten att förstå av Peter Gärdenfors

 

Under våren kommer vi att hålla workshops för Pedagogisk Inspiration om att “Undervisa hjärnsmart”. Är du eller din skola intresserad kan ni kontakta PI så kommer vi till er skola. Ni kan även boka in er på den workshop som ligger i kalendariet med tre träffar med start den 5 april. Hoppas vi ses!

/ Annika Nilsson och Lena Winqvist