Karin Jönsson: Klassrummet, barnen och den nya tekniken

Kvinna föreläser framför presentation.

Under en populärvetenskapligt lunchföreläsning berättade Karin Jönsson lektor och forskare på Malmö högskola, vad hon sett under de tre år hon har studerat iPad användningen hos en skolklass i åk 1-3 i Knislinge.

Karin Jönsson kunde se att elevernas iPad blev ett verktyg för lärande och bidrog till att utveckla elevernas muntlighet.

Se föreläsningen (20 min) från den 7 maj 2014:


Film: YouTube Malmö Högskola

Lunchföreläsningarna En akademisk kvart är ett samarbete mellan Stadsbiblioteket Malmö och Malmö högskola.

Läs mer om Karin Jönssons studie på Pedagog Malmö: 

2012-12-19: Hur påverkar varsin iPad undervisningen i en etta?
2013-03-16: iPad i undervisningen

Charlotte Christoffersen
IT-pedagog
Pedagogisk Inspiration Malmö
Malmö stad