Kids Hack The Crisis

Flödesschema som visar kreativ process.

Kids Hack The Crisis är ett initiativ för att samla unga över hela världen för att göra dem delaktiga i att lösa stora och viktiga utmaningar som finns i världen. Detta organiseras på ett spännande, roligt och utmanande sätt och alla som är mellan10 och 18 år är välkomna att gå med.

Det är Svenska Institutet som anordnar detta i samarbete med UNICEF.  syftet med Kids Hack The Crisis är att engagera och förena barns och ungas röster över hela världen, att hitta innovativa lösningar till de utmaningar som många barn och unga idag står inför på grund av COVID-19 pandemin. det gäller både långsiktiga och kortsiktiga lösningar. Barns och ungas liv och möjligheter i livet har påverkats av pandemin, både av viruset i sig men också av de konsekvenser som politiska beslut tagna för att begränsa smittspridningen – skolstängningar, sociala och ekonomiska konsekvenser, social isolering och distansering, ett ökat behov av digitala lösningar osv.

De fem utmaningarna som det ska hackas kring är kopplade till barnkonventionen:

  1. Rätten till utbildning
  2. Rätten till hälsa
  3. Avskaffa fattigdomen
  4. Avskaffa våldet
  5. Rätten att få delta

På hemsidan står det:

We are facing a crisis.

And to solve a crisis …

… we need to get creative.

We need to get hacking.

But wait a minute…

…what exactly is hacking?

Hacking betyder enligt hemsidan att man tar ett objekt, en idé eller kanske till och med en hemsida. Sedan ger du det en ny mening och slutligen så delar du den med någon annan. Se bilden till inlägget.

Hela eventet är digitalt och pågår mellan den 23/10 och den 25/10 så jag frågar dig: finns det ett bättre och roligare sätt att börja lovet på?? Jag kan inte tänka mig det! Även om själva Hackatonet bara vara dessa dagar så finns det aktiviteter fram till den 28/10. Det är gratis att delta, du behöver ha tillgång till en dator, surfplatta eller smartphone och den som är med kommer att behöva kommunicera på engelska, förutom det så finns det inga krav på att du behöver kunna någonting om programmering. Om du känner någon som vill vara med – tipsa dem gärna och gå in och läs mer och anmäl dig/er på den här sidan:

https://hack.sweden.se/kids/

Hacka på vetja! Berätta gärna om hur det gick! Sprid det till många andra, dela med er och dra in fler för att förverkliga era idéer!