Kleindagarna för gymnasielärare i matematik

Former vikta i papper.

Sedan 2011 har gymnasielärare i hela Sverige haft möjlighet att ansöka om att delta i Kleindagarna som hålls på institut Mittag-Leffler i Stockholm. På Kleindagarnas hemsida står att tanken är att gymnasielärare och högskolelärare tillsammans under tre inspirerande dagar ska utveckla och planera morgondagens matematiklektioner för gymnasiet.

Nu är det dags att skicka in ansökningar för 2015 års Kleindagar. Jag tycker att ni ska ta chansen att vara med och bli inspirerade! Själv var jag med 2011 och har fortfarande tydliga minnen därifrån – det är sällan en fortbildning finns kvar i tankarna flera år! I diskussionerna mellan högskolelärare och gymnasielärare väcks också en insikter om varandras verkligheter (hur är det att undervisa på högskolan respektive gymnasiet och hur ser vi egentligen på matematik?), vilket jag tänker är något som kan komma alla våra elever till nytta!

Här kommer en länk med mer information:

skm.kva.se/index.php/kleindagarna/

/Marie Sjöblom