Kom-i-gång med ASL, del 3 – kurs vt15

Person klipper ut påstående som står på en lapp.

Under våren förbereder sig 65 Malmöpedagoger fördelat i tre grupper inför höstens skolstart genom att delta kursen Kom-i-gång med ASL (’Att Skriva sig till Läsning’ – med datorn som skrivverktyg).

3. Organisation av ASL-arbetet

Målsättning med del 3.

Miniseminariun: Organisation och struktur av ASL-arbetet

Flera små miniseminarier handlade om

Instruktioner på affischer.

Workshop: Stationssystem

Deltagarna fick i tvärgrupper prova på olika aktiviteter i ett roterande stationsystem. Det blev en stund då det även gavs möjlighet att prata med kollegor från andra skolor.

På en station fick deltagarna arbeta i par med att skriva meningar med givna ”börjor”:

Person skriver på tangentbord på uppfälld laptop.

På nästa station illustrerades och monterades texterna:

Pedagoger klipper och klistrar.

 

På en station fick deltagarna göra mattearmband. Trä nabbipärlor på en gummisnodd efter ett bestämt mönster:

Person pärlar armband.

På denna station är det färgläggning av mandalas:

Personer fyller i mandalas.

 

En station handlade om att öva grundformerna för handskrivna bokstäver. De gjorde vi genom att skriva regnbågskrumelurer med inspiration från skrivdans:

Person ritar spiraler på papper.

 

På sista stationen var det tangentbordsträning i både analog och digital form. Här är det en anlog tävling om vem som hittare en bokstav snabbast:

Grön lapp delas ut till två kvinnor som sitter vid tangentbord.

Förstahandsupplevelser av betydelse för språklig utveckling

En grupp fick träffa Bo Lindvall, samordnare för Malmö Naturskola. Bo förklarar att barnen behöver förstahandsupplevelser att få rätt förståelse och kunskap kring ord och begrepp. De behöver komma nära verkligheten så att alla sinnen berörs. Genom att vi pedagoger skapar gemensamma upplevelser för barnen får vi dem att prata och språka. Det handlar också om att inkludera de barn som annars kanske inte har samma upplevelser som sina kamrater. Mer om detta går att se i filmen Att lära för hela livet. Med hjälp av Pedagogiska kartor, Malmö stad, kan du som pedagog hitta ’lärande rum’ i Malmö utanför klassrummet.

Man föreläser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text & foto:
Charlotte Christoffersen
samordnare ’ASL i Malmö stad’
Pedagogisk Inspiration Malmö

Mappar hänger på rad.

line_lightgray_740

Deltagare

Det är totalt 90 pedagoger från 28 olika skolor i Malmö som deltar i utbildningen. Kursdeltagarna är lärare i förskoleklass och åk 1-3 varav två är förstelärare med inriktning på ASL, lärare i grundsärskola och kommunikationsklass, specialpedagoger, fritidspedagoger. Pedagogerna deltar under 4 halvdagar i någon av de fyra omgångar som kursen ges. Under kommande läsår ges även pedagogerna möjlighet till fortsatt stöd och erfarenhetsutbyte genom att delta i sex nätverksträffar utspridda över läsåret. Arrangör är Pedagogisk Inspiration Malmö.