Kom-i-gång med ASL, del 4 – kurs vt15

Spelpjäser utsatta.

Under våren förbereder sig 65 Malmöpedagoger fördelat i tre grupper inför höstens skolstart genom att delta kursen Kom-i-gång med ASL (‘Att Skriva sig till Läsning’ – med datorn som skrivverktyg).

Del 4. Bedömning och Lärande Rum

Målsättning med del 4.

Seminarium med specialpedagog Ulrika Burman

Ulrika är specialpedagog på Pedagogisk Inspiration Malmö med inriktning mot IKT. Hon talade om betydelsen av att tidigt upptäcka barn som har svårigheter i sitt språk- skriv och läslärande. Tidiga insatser gör att färre elever behöver stöd in senare skolår. Av olika anledningar kan svårigheter som t.ex. dyslexi trots allt kvarstå. Då är det särskilt viktigt att den eleven får fortsatt tillgång till digitala verktyg som kan stödja eleven i skrivandet och läsande. Du kan läsa om detta i Ulrikas blogg http://specialpedaogikmalmo.blogspot.com

Ulrika Burman föreläser.

Observationsscheman

Dokumentation och uppföljning av elevernas utveckling är viktigt. Förutom portfolios med varje elevs texter är det bra att använda sig av något observationsschema. Caroline Liberg är kritisk till att många observationsscheman både är endimensionella och linjära. Liberg har utformat ett observationsschema som är både flerdimensionellt och icke linjärt. Dvs. det tar upp flera dimensioner av den språkliga utvecklingen: muntlighet, skrivande och läsande. Den är icke linjär, dvs. eleven förväntas inte utvecklas i en given ordning utan kan utvecklas växelvis mellan de olika dimensionerna. Utöver Libergs finns även bedömningsstöd och observationsschema Nya Språket Lyfter! för Grundskola åk 1-6 samt Gilla Läsa Skriva för Sv och SV2 och Grundsärskola.

observationsscheman i hög.

Första veckan samt föräldrainformation

Vi tittade på Erica Lövgrens videoblogg: Att Skriva sig till Läsning – den första veckan. Vi talade också om hur man kan tänka när man informerar elevernas föräldrar och att man då även kan använda sig av olika ASL-filmer. Se här.

Lärande rum – den tredje pedagogen

Även rummet är en stödstruktur för lärandet. Solstad (1999) menar att vi lärare många gånger har accepterat en inredningsform som står i strid med vår pedagogiska grundsyn (Trageton 2014). I Leif Strandbergs bok Vygotskij i praktiken kan man läsa vad eleverna ska ha tillgång till i ett lärande rum:

  • Interaktioner
  • Verktyg och tecken (artefakter)
  • Hopp om utveckling
  • Kreativitet

Workshop – fundera, diskutera och visualisera Lärande Rum

Kursdeltagarna fick fundera, diskutera och visualisera hur ett klassrum kan möbleras och organiseras för att  bli ett ”Lärande Rum”. Huvudsyftet med skapandet av klassrumsmodeller var inte själva produkten utan att stötta tankeprocesserna. Ta del av alla klassrumsmodeller här.

Material ligger i olika lådor på ett bord.

Tre personer sitter runt bord och diskuterar.

Pedagoger ställer ut spelpjäser.

Spelpjäser utsatta.

 

Text & foto:
Charlotte Christoffersen
samordnare ’ASL i Malmö stad’
Pedagogisk Inspiration Malmö

line_lightgray_740

Deltagare

Det är totalt 90 pedagoger från 28 olika skolor i Malmö som deltar i utbildningen. Kursdeltagarna är lärare i förskoleklass och åk 1-3 varav två är förstelärare med inriktning på ASL, lärare i grundsärskola och kommunikationsklass, specialpedagoger, fritidspedagoger. Pedagogerna deltar under 4 halvdagar i någon av de fyra omgångar som kursen ges. Under kommande läsår ges även pedagogerna möjlighet till fortsatt stöd och erfarenhetsutbyte genom att delta i sex nätverksträffar utspridda över läsåret. Arrangör är Pedagogisk Inspiration Malmö.