Kom-i-gång med ASL, del 1 – kurs vt15

Block med text där en bokstav är mrkerad.

Under våren förbereder sig ett antal Malmöpedagoger  inför höstens skolstart genom att delta i en kurs om ’Att Skriva sig till Läsning’ – med datorn som skrivverktyg.

Kursens Innehåll:

Del 1. Teknik samt logistik och tekniskt handhavande.

Målsättning med del 1.

Kursens syfte

Jag, Charlotte Christoffersen, kursansvarig, hälsar välkomna och går igenom syftena med kursen. Dessa är att kursdeltagarna

  • ska få stöd i förberedelserna av ASL inför skolstarten i aug 2015.
  • ska ha ordentlig förståelse för att ASL inte bara handlar om datorskrivande.
  • ska medverka till metodutveckling av barns tidiga skriv- och läslärande i Malmö stad.

Det ges även en kort bakgrund till ASL.

Kvinna framför projicerad presentation.

Datorer och kringutrustning

Staffan Hessel, it-pedagog, går igenom utrustning samt inställningar för datorer och Malmö stads Premiumdatorer. Det är många saker att hålla reda på: inloggningar, skapa en mappstruktur, inställningar i Word. Men en checklista med vägledning är förhoppningsvis ett stöd under förberedelserna.

Staffan föreläser.

Nils Nilsson, it-pedagog på Pedagogisk Inspiration Malmö, går igenom kringutrustning för iPad samt inställningar. iPads har sina fördelar jämfört med dator men eftersom lagring av textdokument och beställning av pappersutskrifter är mer omständligt har det de också sina nackdelar.

Nils Nilsson föreläser.

Workshop: Vi skriver ’bokstavsräckor’

Att skriva bokstavsräckor. Hur gör man i praktiken och vilka komplikationer kan uppstå? Pedagogerna fick erfara betydelsen av att klargöra syftet med skrivuppgiften och att eleverna får tydliga instruktioner för genomförandet.

Fyra kvinnor sitter vid bärbara datorer.

Bokstavsjakt på en utskrift av bokstavsräckor. Då gäller det att kunna urskilja ett bestämt bokstavsgrafem bland alla andra. För den här pedagogen här under var dock uppgiften att leta upp alla mellanrum (mellanslag) i räckorna av bokstäver.

Person fyller i ord på papper.

 

grey_line_750

Deltagare

Det är totalt 90 pedagoger från 28 olika skolor i Malmö som deltar i utbildningen. Kursdeltagarna är lärare i förskoleklass och åk 1-3 varav två är förstelärare med inriktning på ASL, lärare i grundsärskola och kommunikationsklass, specialpedagoger, fritidspedagoger. Pedagogerna deltar under 4 halvdagar i någon av de fyra omgångar som kursen ges. Under kommande läsår ges även pedagogerna möjlighet till fortsatt stöd och erfarenhetsutbyte genom att delta i sex nätverksträffar utspridda över läsåret. Arrangör är Pedagogisk Inspiration Malmö.

Inför kursen fick deltagarna svara på ett kort enkät för att vi som kursledare skulle få en uppfattning om förkunskaper.

Stapeldiagram.

 

Text & foto:
Charlotte Christoffersen
Samordnare ASL i Malmö stad
Pedagogisk Inspiration Malmö