Konversatörsproffs på sfi Södervärn

Två kvinnor ler in i kamera.

Ann-Katrin Larsson och Christina Granbom har konverserat med sfi-elever på Komvux Malmö Södervärnskolan i många år.

– Det är väldigt roligt och man lär sig så mycket om världen. Det blir ansikten och levnadsöden bakom begreppet invandrare.

 

Ann-Katrin har tidigare arbetat som civilingenjör i maskinteknik. Efter pensioneringen såg hon en annons om att man sökte konversatörer och svarade.

– Jag har varit konversatör på Södervärn sedan 2011. Att vara delaktig i elevernas språkprocess känns bra. Det sociala betyder också mycket. Vi lär känna andra konversatörer och får en relation till lärare och elever.

 

Christina Granbom började som konversatör redan 2008. Dessförinnan har hon haft flera yrken, bland annat som byggnadsritare på arkitektkontor. Hon är utbildad beteendevetare och arbetade som handläggare på migrationsverket fram till pensioneringen.

– Jag nappade när jag såg annonsen för jag hade ju redan en viss förståelse för jobbet. Det är en fin känsla av att vara med till att få eleverna att gå vidare. Dessutom upptäcker vi i samtalen och kommentarerna att vi är så lika varandra och har samma humor – trots kulturella skillnader.

 

45 minuter varje onsdag möter Ann-Katrin och Christina upp på Södervärnskolan för konversation med elever. Det är som regel olika elever varje vecka.

– En del är blyga och vågar inte prata så mycket. Men vi fördelar frågorna, så att alla får chansen att prata. Eleverna ställer frågor till oss också. ”Hur gammal är du?” brukar de fråga.

 

Konversatörerna får varje vecka ett tema med diskussionsfrågor av läraren.

– Ibland kommer vi in på sidospår, andra ämnen som eleverna är intresserade av att samtala kring. Som exempelvis åldringsvård och äldreboende. Det är roligast när eleverna är på hugget och har synpunkter kring något, säger Christina.

 

– Idag kom vi in på ämnet marknader i Ungern, och från det gick samtalet till gulaschsoppa. Berätta hur man gör det, bad jag eleven och så var samtalet igång, berättar Ann-Katrin.

 

Svenska språket är i centrum men samtalet är det viktigaste. Att eleverna vågar konversera på svenska.

– Det finns elever som bara pratar på utan en tanke på språkregler. Det finns också de som vill uttrycka sig korrekt och tänker på språkreglerna. Där tar det mer tid.

 

Konversatörerna korrigerar inte småfel hela tiden, utan låter samtalen flyta på.

– Jag minns när jag var i Tyskland och skulle tala tyska och blev rättad hela tiden. Till slut tystnar man ju. Jag tycker man får ta lite felaktigheter – så länge man förstår vad eleven menar, säger Ann-Katrin.

 

De båda konversatörerna får höra om många livsöden under samtalen med eleverna.

– Vi får ofta höra att de lever för att deras barn ska få det bra här i Sverige, säger Ann-Katrin och Christina.

 

Faktaruta:

Att vara konversatör på Komvux Malmö sfi innebär att du på din lediga tid kommer till lektioner för att samtala med elever i mindre grupper. Arbetet är ideellt och konversationen innebär att eleverna ges möjlighet att träna sin svenska och få kontakt med infödda svenskar.

Konversatörsprojektet på sfi startade 1997 och har belönats med Malmö stads integrationspris. Idag deltar omkring 50 konversatörer på Komvux Malmö sfi och det finns alltid behov av fler.

 

Susan Englund