Kooperativt Lärande – samarbete och demokrati!

Bild med texten: kooperativt lärande på Malmö delar

Genom Kooperativt Lärande kan man som pedagog ge stora bidrag till elevernas sociala och emotionella utveckling med ganska små medel. Genom att använda metodens olika strukturer möjliggörs att alla elever får lika stort inflytande och uppmärksamhet.

Kooperativt Lärande blir ett praktiskt tillvägagångssätt för att jobba med de demokratiska värdegrunderna och normerna. Att styra och bli styrd. Att säga till och bli tillsagd. Här kan eleverna träna på hur man säger till i olika situationer och hur man kan reagera då. Metoden lägger grunden till samarbetsfärdigheter på ett lustfyllt sätt. De elever som har följt det amerikanska valets framfart kanske ställer sig frågande till demokratins spelregler. Därför passar det extra bra att träna på dem just nu!

 

Kooperativt Lärande på Malmö delar

På Malmö delar finns sedan tidigare ett arbetsområde med många delar att plocka av såväl för den som redan är bekant med modellen som för den som vill börja arbeta med den. I arbetsområdet hittar du:

Kontinuerligt fyller vi även på med Kooperativt lärande i praktiken som är exempel från praktisk verksamhet i arbete med olika strukturer i olika ämnen och åldersgrupper. Välkommen in och botanisera och inspireras!

 

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.