Kulturförvaltningens inspirationsdag

Åsa Ekman föreläser.
Inspirationsdag om barns rätt till kultur med Åsa Ekman barnrättsexpert

Onsdagen den 28 augusti bjöd kulturförvaltningen in till inspirationsdag på Malmö Live. Deltagarna från grundskoleförvaltningen och kulturförvaltningen diskuterade gemensamma nämnare och barnkonventionsexperten Åsa Ekman föreläste och höll workshop med fokus på rätten till kultur och allas lika rättigheter.

På temat barns rätt till kultur bjöd kulturförvaltningen in till inspirationsdag för grundskolans kulturombud, kulturintresserade och ledning i grundskolan. Deltagarna fick tillfälle att diskutera grundskoleförvaltningens och kulturförvaltningens gemensamma nämnare, hur kultur gör skillnad samt hur vi utifrån våra olika uppdrag tillsammans kan möjliggöra kulturell allemansrätt – alla barns rätt till kultur.

Inspirationsföreläsare var barnrättsstrateg Åsa Ekman som bland annat tog upp barnkonventionen som lag och alla barns rätt till kultur. Eftermiddagen ägnades åt dialog.

Under dagen presenterade även kulturförvaltningens sitt fantastiska utbud för barn- och unga!

– Syftet med dagen är att presentera kulturförvaltningens utbud samt inspirera pedagoger i skolan till att använda nya metoder till lärande för målgruppen barn och unga säger Linda Persson, pedagog på kulturförvaltningen.

Gästskribent: Karin Lei, kulturförvaltningen