Kundfokus, Idea stores och e-medier

Dieselverkstadens bibliotek

I samband med besöket på Young Business Creatives – YBC, passade Maria Göransson och jag även på att besöka Dieselverkstaden som ligger precis intill. Dieselverkstadens bibliotek ligger i en gammal industribyggnad i Sickla, Nacka och är det enda biblioteket i Sverige som drivs i aktiebolagsform. Totalt erbjuder man 430 kvm i publika ytor och en mediesamling på 25 000 volymer. Biblioteket har hög utlåning med 11 000 volymer/månad. Verksamhetens styrka är just mediesamlingen, vilken består av flera olika format.

Dieselverkstaden har ett tydligt kundfokus och medieutbudet är helt och hållet efterfrågansstyrt. Verksamheten drivs av sex delägare som alla har en hög specialkompetens inom exempelvis musik och film. Flera av delägarna skriver för branschtidningar samt har egna bloggar. Bibliotekspersonalen är aktiva på webbsidan och har ett stort kontaktnät utanför biblioteket.

Kundfokus, Idea store och e-medier

I början av 2000-talet öppnade Londons första Idea Store. Sviktande besökssiffror på bibliotek och sjunkande utbildningsnivå resulterade i att man försökte hitta ett nytt sätt att nå sina medborgare. Verksamhetsinnehållet och lokalerna gjordes om med ett tydligt kundfokus – det kunden ville ha skulle han/hon erbjudas på biblioteket.

I London kombineras traditionell biblioteksverksamhet med en mängd olika kurser och aktiviteter. Tanken är att på olika sätt stimulera människor att läsa, skriva och vidareutbilda sig eller hitta nya intressen. Användaren ska heller inte mötas av förbudsskyltar, istället ska biblioteket erbjuda en tillåtande och inbjudande atmosfär. Idea Store poängterar således att besökarna inte bara ska vara passiva låntagare utan även aktiva. Miljön ska stimulera brukarna till att lära och få nya idéer. Läs mer om Idea stores.

Dieselverkstadens bibliotek har inspirerats av Londons Idea stores, vilket tar sig uttryck i hög serviceanda och tydligt kundfokus. Det vill säga att besökarna är viktigare än klassificeringssystemet eller minutiös ordning i hyllorna.

Bibliotekslokalen på nya Malmö latinskola är relativt liten och kommer därför inte rymma samma mängd volymer som på nuvarande bibliotek på Heleneholms gymnasium, Mediegymnasiet och Malmö latinskola. Det kommer därför bli viktigt att nogsamt överväga strukturen på mediebeståndet. Det kan vara idé att satsa på E-medier, både vad gäller skönlitteratur, facklitteratur och läromedel.

Det pågår en trend i samhället i stort där vi övergår till digitala medier. Usa’s utbildningsminister Arne Duncan presenterade i februari 2012 en guide som ska hjälpa landets skolledare och lärare att gå över från tryckta läroböcker och traditionell klassrumsundervisning till digitala läromedel och digitala lärmiljöer under de kommande fem åren. I Sverige har t ex flera kommuner övergått till papperslösa möten, istället för att trycka upp stora mängder papper har politikerna fått egna läsplattor med all information elektroniskt. Vidare ser vi att många förskolor och skolor förser sina elever med läsplattor.

Läs mer:

Huffington Post

Omvärldsbloggen

Text: Karin Ahlstedt