Kurs i att leda och organisera för en digitaliserad skola

Text som välkomnar till Malmö.
Under hela vecka 10 höll digitaliseringsenheten tillsammans med grundskolor en kurs som handlade om att leda och organisera för en digitaliserad skola.

På kursen deltog 23 rektorer/IKT-koordinatorer från Italien, Belgien och Portugal och för den viktiga avslutningen/workshopen på fredagen så slöt också svenska deltagare upp så att vi var 35 personer som arbetade med hur ett fortsatt arbete framåt kan se ut.

Veckan innehöll ett späckat program med introduktion kring hur skolsystemet i Sverige ser ut, hur vi arbetar i Malmö stad, djupgående genomgång av vårt självskattningssystem för en digitaliserad skola och för att klargöra och ge djupgående insikt så deltog kollegor från digitalseringsenheten och från Pedagogisk Inspiration men också rektorer, pedagoger och elever på de skolor som besökarna var på. De fick beprövad erfarenhet kopplad till forskning och praktiskt arbete visat och beskrivet av rektorer, pedagoger och elever men också workshops rörande assisterande teknik och hur vi arbetar med digitala lärresurser i Malmö stads grundskolor och hur stödet ser ut kring dessa resurser för våra skolor.

Workshopen på fredagen gick ut på att alla deltagare fick göra SELFIE utifrån att de under hela veckan fått tydliga kopplingar till hur vi arbetar på djupet utifrån vår digitala självskattning (Varje Elevers Bästa Skola – Digital certifiering). De fick då skatta sin egen organisation utifrån Europeiska standardfrågor och efter det så fick de använda Erasmus+projektet SHELFIE:s modulstöd med 360 resurser för när du har gjort SELFIE från 6 olika länder. Inte bara fick de söka efter resurser som passade just deras utvecklingsområden utan de fick också en inblick i hur olika länder ser på vad ett modulstöd är och vad som är viktigast i varje land. Det som kom fram när de delade med sig av sina tankar efter att ha arbetat i grupper var bland annat:

  • Någon ville börja med en del ”quick fixes” för att öppna upp för förändring som tex; ge pedagogerna möjlighet att sitta ner och ha pedagogiska dialoger på skolan genom att dels avsätta tid var vecka men också skapa ett fysiskt utrymme för detta. Detta skulle inte bara gälla digitalisering. I Belgien pratar man inte pedagogik elelr delar med sig av tips och ideer berättade de.
  • Utöka samarbetet genom att bjuda in till spontana möten.
  • skapa tydliga strukturer för hur digitala verktyg kan användas.
  • Bygga upp en bas från alla de hundratals verktyg som pedagogerna har tillgång till och istället skapa en grund som alla behöver ha att utgå ifrån och sedan är det upp till var och en att själva utöka antalet. Detta för att de skulle ha en gemensam grund.
  • Involvera eleverna i framtagandet av en handlingsplan för digitalisering.
  • Skapa en handlingsplan för digitalisering.
  • Vill involvera och få alla att känna sig delaktiga.
  • Vikten av att skolor samarbetar med varandra både lokalt och internationellt för att lära tillsammans.
  • Skapa öppet hus kring digitalisering för att bjuda in föräldrar, elever och lärare att lära tillsammans kring digitalisering.

Hela veckan kändes lika lärorik för mig själv som den har varit för våra deltagare; deras engagemang, intresse och alla frågor har gett mig möjlighet att få syn på det arbete jag/vi gör och jag har fått många idéer jag vill bolla med dem jag samarbetar med kring hur vi kan utveckla vårt arbete och de inspirerade mig så mycket att jag skrivit en dikt om våra besökare och deras lärdomar:

Course in ”How to lead and organise for a digital school” in Malmö, March 2023

In schools, where young minds grow,

Principals, teachers, and students show

The power of collaboration,

clear and bright, To bring learning, growth, and new insights.

 

Principals lead the way with vision and care,

Guiding their school with passion and flair,

They foster trust and teamwork, day by day,

Empowering all to learn and play.

 

Teachers work tirelessly, year after year,

To bring knowledge and skills that students revere,

Their dedication and creativity, a joy to see,

Helping students reach their full potential, with glee.

 

Students, eager and curious, soak it all in,

Learning new things with a grin,

They work hard and play hard, in equal measure,

Building knowledge, friendships, and a love for treasure.

 

Collaboration, the key to success,

Between schools and countries, let’s profess,

We can learn from each other, and grow together,

Sharing ideas, knowledge, and culture, forever.

 

So let’s join hands, and work as one,

To create a brighter future, for everyone,

Where schools, teachers, and students shine,

Together, we can make it divine.

 

Jag ser verkligen fram emot vårt fortsatta samarbete över gränserna där vi kommer att så oerhört mycket längre för att vi gör det tillsammans!

Gå med du också i vårt Ackrediteringsprojekt och i eTwinning!