Lägg till bild i blogginlägg

En illustrerande bild i blogginlägg betyder mycket för hela intrycket av ett blogginlägg. 

Alla bäst är det om du förbereder bilden så att den finns på din dator i en passande storlek och format innan du lägger in den. Använd bildformatet .jpg. Lägg inte in bilder direkt från en kamera. De kan vara väldigt stora, mellan 3000-4000 pixlar breda. Vid behov minska ner dem till mellan 510 och 1000 pixlar. Kolumnen för ett blogginlägg är 510 pixlar bred. En halv kolumnbredd ca 250 pixlar bred.

Så här lägger du in bild i ett blogginlägg:

1. Placering av bild
Klicka in markören i textfältet där du vill ha din bild.

2. Lägg till media
Klicka på ”Lägg till media”. Leta sedan upp din bild på din dator.

Skärmdump som visar hur man lägger till media i ett blogginlägg.

 

3. Detaljer för bilden
Bilden du valt hamnar nu på webbplatsens Mediabibliotek. Detaljer för din bild ser du längst till höger.

Skärmdump som visar hur man infogar media i ett blogginlägg.

 

Skärmdump som visar hur man fyller i information om ett foto.

Gör eventuella inställningar för din bild:

Radera permanent: Här kan du radera bilden helt och hållet från Mediabiblioteket om du trots allt inte ska använda den uppladdade bilden.

Rubrik: bildtext för bilden.

Justering: om bilden ska vara högerställd eller vänsterställd

Länk till: Om bilden ska länka till en annan webbsida väljer du ”Anpassad URL” och skriver webbadress till den sida som bilden ska länka till.

OBS!
Storlek:
Ska bilden visas i samma bredd som kolumnen väljer du 511 pixlar. Är bilden större än så kommer bilden annars att bli förvrängd.

5. Infoga i innehåll
När du är klar med inställningarna klickar du på ”Infoga i innehåll”.

lathund_knapp_infoga_i_innehall

 

 

6. Justera inställningar för bilden.
Nu ligger den valda bilden i ditt blogginlägg. Klicka en gång på bilden om du vill göra ytterligare inställningar för bilden eller ta bort bilden. Då får du upp två verktyg på bilden: en penna för att komma tillbaka till bildens detaljsida. Ett kryss för att ta bort bilden från inlägget (bilden ligger dock kvar i mediebiblioteket.

Skärmdump som visar hur man redigerar en bild.

 

Skärmdump som visar hur man väljer en utvald bild.

7. Utvald bild
Du behöver också infoga en ”Utvald bild”. Denna bild syns i översikten över alla blogginlägg, se här. Lägger du inte in någon utvald bild blir det en trist grå ruta.

Förbered en kvadratisk bild i formatet .jpg . för bästa resultat ska den inte vara mindre än 250 pixlar men inte heller för stor.

Scrolla sidan med ditt utkast till blogginlägg så att du kommer längst ner i högerkolumnen (under fälten för Kategorier, Etiketter och Temabloggar). Där finns ett fält som heter ”Utvald bild”. Klicka på ”ange utvald bild”. Åter igen får du upp sidan där du kan ladda upp en bild till webbplatsen.

När du laddat upp utvald bild klickar du på ”Ange utvald bild”.

lathund_knapp_ange_utvald_bild

 

 

 

Senast uppdaterad: 2014-09-26