Land art – konst i naturen

Solros bildad av löv.
Solros. Charlotta Lindqvist. Slottsparken, Malmö 2014

Konst i naturen är ett pågående projekt som har mål att utveckla konstintressen och kunskap om omgivningen.

Både deltagandet i projektet Ut i Malmö  och kursen Utomhuspedagogik med inriktning mot natur- och kulturmiljöer har inspirerat mig att utveckla konst i naturen.

Konst kan självklart produceras ensam i en ateljé men det är spännande att skapa konst utomhus tillsammans med andra människor. En möjlighet till detta skapande samarbete är land art.

Konst i naturen vill sammanfoga glädjen att vara ute i naturen med glädjen att bygga konstverk utan andra hjälpmedel än vad naturen har att ge. Det spelar ingen stor roll om deltagarna är barn eller vuxna, nyanlända i Malmö som jag eller människor som alltid har levt i Sverige. Målet är att röra sig ute, vara aktiv och kreativ, och att reflektera. Ingen kunskap som naturvetare eller konstnär krävs – bara nyfikenhet!