Lär dig mer av Gapminder under PML18

Hans Rosling står framför en presentation med statistikverktyg.

Företrädare för Gapminder kommer att komma till PML18 den 26 september för alla er som är nyfikna.

Gapminder är en oberoende svensk stiftelse som arbetar med att göra statistik angående ekonomiska, miljörelaterade och sociala frågor tillgängliga och lätta att förstå. Gapminder grundades 2005 av Anna Rosling Rönnlund och hennes man Ola Rosling, tillsammans med Olas pappa Hans Rosling.

I en värld där fakta ofta hamnar i skymundan av åsikter är stiftelsens primära uppdrag bland annat att sprida och marknadsföra en faktabaserad världsbild. Allt för att avveckla missuppfattningar eller förutfattade meningar. Gapminder tar fram fritt tillgängligt undervisningsmaterial som kan användas tillsammans med den enorma mängd data som visualiseras med hjälp av de verktyg som stiftelsen utvecklar. Att skapa bilder av statistiken gör att målgruppen eftersom fler kan och vill ta del av det. Gapminder jobbar med andra ord med att sätta världens okunskap i fokus genom att jämföra officiell statistik med vad människor tycker och tror.

Läs mer om Gapminder genom att klicka här. 

Nyfiken på vilka som mer ska föreläsa under PML18? Klicka här!

Foto: Pressbild/Stefan Nilsson