Lärare på Wiki-kurs hos CPI

Två kvinnor sitter vid dator och en står bakom dem och förklarar och visar.

Kvinna föreläser framför projicerad presentation.”- Jag har en kollega som har jobbat med wikiwebbplatser med sina elever. Jag tycker det verkar spännande och har anmält mig till kursen för jag vill gärna lära mig hur man gör”, säger Lena som är lärare på Jägersroskolan. Anna som är lärare och läs- och skrivutvecklare på Segevånggskolan tror att det med finns möjligheter att jobba med läs- och skrivutveckling med eleverna i en wiki.

Arrangör av kursen är Centrum för Pedagogisk Inspiration (CPI). Kursledare är Ingela Clarin som i flera år har gjort wikiwebbplatser med sina elever på Augustenborgsskolan. Ingela och hennes elever tog också en 3:e plats i Webbstjärnan 2011. Läs mer om det här.

Wiki betyder snabb

Ordet wiki är hawaianska och betyder snabb. En wiki är ett enkelt och snabbt sätt att skapa en hemsida och att fylla på med innehåll i en wiki.

– En av de stora fördelarna är att eleverna kan samarbeta kring innehållet – att man kan skapa tillsammans. Eleverna kan förutom skriva texter även lägga in bilder, animationer och videoklipp från YouTube, förklarar Ingela.

Fem kvinnor sitter vid varsin dator och jobbar.

Användningsområden för wiki

Ingela ger exempel på några användningsområden av wikiwebbplatser såsom elevportfolio för klassen eller för enskilda elever, temaarbeten, projekt, skoltidning och boktips.

– En wiki kan man använda för en dag, en månad eller flera år, beroende på vad arbetet handlar om, påpekar Ingela.

Genreskrivande i en wikiTvå kvinnor sitter vid dator och en står bakom dem och förklarar och visar.

Ingela har låtit sina elever träna skrivande i olika genrer i en wiki. De har då fått hitta på varsin fiktiv karaktär som befolkar ett och samma hus.

Efterhand har eleverna blivit tilldelade skrivuppdrag av Ingela som till exempel att skriva en personbeskrivning, en dagbok och en jobbansökan utifrån sin karaktär.

Kursdeltagarna fick prova på att skriva i Ingelas wiki Villa Medusa.

Motiverande för eleverna

Ingela lyfter vikten att engagera andra att kommentera innehållet i elevernas wiki. Det kan vara andra skolklasser, föräldrar, vänner via facebook och twitter.

– Det är det som stimulerar eleverna att skriva, att någon utanför skolan läser deras texter, säger Ingela.

Wiki handlar om lärande kring PUL och upphovsrätt

Eftersom eleverna samtidigt publicerar sitt arbete på Internet tycker Ingela också det är en bra möjlighet att lära eleverna om PUL och upphovsrätt. Att de får lära sig om detta i ett sammanhang.

– Att hitta bilder som är fria att använda är inga problem. Allra bäst är det om eleverna skapar sina egna bilder, säger Ingela, annars får de gå till bildbanker med fira bilder eller med Creativ Commons-licens. CC-licens innebär att människor som vill dela sina bilder med andra på Internet anger villkoren för hur man får använda deras bilder.

Kvinna föreläser framför projicerad presentation.
Ingela visar bearbetningshistoriken för en sida på wikiwebbplatsen. Här kan man som lärare se hur en elev har jobbat med sin text. Det gröna har eleven lagt till i den och det röda är borttaget.

Skapa egna wikis
Kursdeltagarna fick skapa egna wikiwebbplatser hos wikispaces.com. På kursens andra tillfälle fick deltagarna jobba med sina egna wikiwebbplatser då de fick handledning och stöd utifrån sina behov.

 

Text & foto:
Charlotte Christoffersen