Läroprocessen

Såpbubblor i olika storlekar.

Stafettpinnen fortsätter att vandra och denna gång har den landat hos mig, Jane Johannesson och jag arbetar på  Rörsjöns förskola sedan 1996.

Våra diskussioner i Genus i praktiken-handledning med Elizabeth Flórez fortsätter med mycket tankar och funderingar.

Vår tredje träff fortsatte där vi slutade förra gången. Vad är skillnaden mellan aktiva och passiva barn? När anser vi att ett barn är passivt resp aktivt? Hur gör vi med de barn som är med i ett projekt men verkar ointresserade?

För det är trots allt under den fria leken som vi kan se och dokumentera mycket utifrån barnets intresse, med anknytning till vår läroplan. Vissa barn kanske inte vågar vara sig själva under den vuxenstyrda aktiviteten. Barnet får kanske lite prestationsförmåga. Hur ska jag som pedagog underlätta barnets delaktighet? För om ett barn känner glädje och lustfylldhet så minskar prestationskraven. Vår fråga blir då:

Kan uppgiften hämma eller utveckla barnet?

Därefter blev vi indelade i två grupper. Vi skulle göra en dokumentationsövning. I varje grupp skulle det finnas en som dokumenterade de andra.

Övningen gick ut på att blåsa olika figurer med såpbubblor.

Såpbubblor i olika storlekar.

Innan vi började fick var och en välja tre olika papper.

– Vad händer?

– Hur uppfattar jag det som händer

– Vad gjorde jag?

Den som dokumenterade skulle titta på:

– Vad ser jag

– Vad hör jag

Hur uppfattade jag det som hände

Post it-lapp med citat om hur bubblorna funkade.

Alla var vi överens att uppgiften var mycket lustfylld och inspirerande. Vi blev som barn på nytt. Vi kunde även se ett visst samarbete mellan varandra.

Slutresultatet blev att vi kunde se tekniken, matematiken och fysiken i vår övning, att vi måste ha luft för att kunna blåsa bubblor. Vi måste blåsa sakta för att kunna göra stora bubblor. Även att vi kunde fånga varandras bubblor med försiktig hand. Vad händer om vi blåser bubblor utomhus? Hur många blir det då? Vad beror det på? Hur kan vinden påverka dem?

Det är viktigt att se processen, vad det är som händer och hur våra reflektioner påverkar oss?   Inte skriva ner våra egna tolkningar.

Den här läroprocessen påverkar oss och ger oss möjligheter att utveckla didaktiken och inte minst mitt förhållningssätt när vi bemöter barnet.

 

 

Text och bild: Jane Johannesson