Lärplattform hos UR: Didaktikens verktyg – om att lära och undervisa multimodalt.

Frågor kopplade till digitalisering och lärande.

Skärmavbild från utbildningsradion om didaktikens verktyg.Om du som lärare vill lära dig mer hur man kan arbeta med IKT som en resurs i undervisningen erbjuder nu UR en lärplattform för detta. Webbplatsen riktar sig till blivande lärare i lärarutbildningen och till verksamma lärare såväl i organiserad lärarfortbildning som i den egna kompetensutvecklingen:

http://www.ur.se/didaktikensverktyg/om-didaktikens-verktyg/

Mål och syfte
UR har i uppdrag gjort detta utbildningsprogram Didaktikens verktyg. Genom att utgå från akademiska texter och koppla ihop dessa med lärresurser i form av program och länkar mm erbjuds den studerande att själv erfara att lära multimodalt, att reflektera kring detta lärande samt att få kunskap om hur man kan arbeta med användning av digitala resurser som didaktiska verktyg.

Film: Kort introduktion

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.