Läs- och skrivkonferens 22/4 Stockholm

Efter Skolverkets konferens angående utbildning för nyanlända elever reste jag till Stockholm för att delta i en läs- och skrivkonferens anordnad av Natur och Kultur.

Det var en mycket givande och intressant konferens. Efter registrering och uppstart av Ann-Marie Körling, så äntrade Adrienne Gear scenen. Hon kommer från Vancouver, Kanada, och är lärare samt författare. Hon har bland annat skrivit böckerna: att läsa faktatexter samt att skriva faktatexter. Hon pratade bland annat om betydelsen av tydliga textstrukturer/ramar när elever ska skriva olika sorters texter (genrer). Hon delade med sig av en del undervisningstips som jag kommer att genomföra med mina elever och detta kommer jag att blogga om längre fram.

Efter en god lunch var det dags för två olika föreläsningar. Dessa handlade om språkutvecklande arbetssätt för nyanlända elever samt om formativ bedömning. Även dessa var två mycket inspirerande och givande föreläsningar med många konkreta tips att använda i undervisningen.
Nöjd och full av intryck efter två givande dagar bestående av Skolverkets konferens kring kartläggning och utbildning av nyanlända samt ovanstående föreläsningar kring läs- och skrivutveckling, satte jag mig på tåget hem till Malmö.

Text: Gunilla Holmqvist