Läslov och internationella skolbiblioteksdagen

Bild med texten

Hösten är här och snart nalkas årets läslov! Att uppmärksamma läslovet blir en del i ett gemensamt och läsfrämjande arbete. För att ge tips och inspiration kring läsning laddar Malmö delar startsidan med lästips för grundskolan. Dessutom infaller Skolbibliotekens dag den 27 oktober för att uppmärksamma skolbibliotekens roll för elevers språkutveckling och digitala kompetens.

Malmös skolbibliotekarier har laddat med ett smörgåsbord av tips både med fokus på skräck inför Halloween men även annan spännande och lockande läsning. Ett perfekt tillfälle för att mysa med högläsning och samtala om läsning. Varför inte passa på att besöka biblioteken nu när de är öppna som vanligt igen! Här följer några resurser för att främja den viktiga läsningen:

Läslov på Malmö delar

 

Skolbibliotekarier tipsar om böcker till läslovet

I den här resurser delar skolbibliotekarier och skolbiblioteksansvariga i Malmö med sig av läsvärda böcker. Ett riktigt smörgåsbord! 

Äntligen läslov

Här hittar du tips på skräckisar – för både yngre och äldre! Hoppas de inspirerar eleverna att läsa under läslovet. 

Hjärnan och lässtrategier

Att medvetet arbeta med lässtrategier fyller en didaktisk funktion oavsett ämne och texttyp. Dessutom kommer svårighetsgraden i texter att öka i takt med elevens utbildningsnivå vilket gör strategierna till praktiska verktyg genom hela livet.

Alfons och odjuret

Materialet vänder sig till dig som vill jobba språkutvecklande och i samarbete med modersmålslärare. Det innehåller en pedagogisk planering efter Cummins modell samt ett lektionsupplägg för tre lektioner. Upplägget riktar sig till såväl nyanlända som flerspråkiga och svenskspråkiga elever.

Lästips om förintelsen och andra världskriget

En resurs med tips på läsning om Förintelsen och Andra världskriget. Alla böcker finns tillgängliga via din dator på olika sätt. Du kan också fråga personalen på ditt närmaste skolbibliotek efter titlarna.

 Vi önskar er många fina lässtunder och spännande boksamtal!