Låt oss uppmärksamma Safer Internet Day tillsammans

I skolan arbetas det ständigt med säkerheten online, källkritik, källtillit och digital kompetens. Det finns många sätt att synliggöra detta arbete på och ett av dem är att fira Safer Internet Day på tisdag den 8 februari. I uppmärksammas denna viktiga dag för 19:e gången och temat för året är ”Together for a better internet”. På denna speciella dag uppmuntras skolor, näringsliv och andra intressenter att hitta gemensamma aktiviteter att samarbeta för att skapa ett säkrare och bättre internet för särskilt våra barn och unga.

På den websida som heter just Safer Internet Day finns det massor av information men också resurser att arbeta med som är färdiga att lyfta in i din planering där den passar bäst in. Här kan du arbeta med spännande teman som till exempel ”Cyberbullying”, ”Hate speech”, ”Be internet awesome”, ”Safe online classes”, ”Health and Well-being on the internet”. Det finns också andra ställen att hämta material på såsom: Digitala lektioner som Internetstiftelsen ligger bakom. Internetstiftelsen är en allmännyttig organisation vilket innebär bland annat att de är oberoende och vill verka för ett internet som vill göra gott och som bidrar positivt till människan och samhället.

Inne på deras hemsida kan du också läsa om hur skolor i andra länder arbetar med online säkerhet för i synnerhet barn och unga. Ett sätt att samarbeta med andra klasser runt om i Europa kring detta tema är att använda dig av eTwinning som samarbetsyta. Här kan ni skapa korta, enkla och värdefulla samarbeten som utmanar och engagerar era elever på ett sätt som kommer att hjälpa dem att hitta sin egen inre motivation och ge dem autentiska mottagare till det de arbetar med och höja deras måluppfyllelse samtidigt som de arbetar med problemlösningar kring samhällsviktiga utmaningar som vi alla står inför. Här finns något för alla, alla kan engagera sig på sitt eget sätt och utifrån de förutsättningar ni står inför.

Tänk på att alla dagar är Safer Internet Day!!  Här har ni ett gyllene tillfälle att samarbeta över gränserna, mellan länder, mellan skolor, mellan elever och lärare, mellan barn och deras föräldrar och mellan skolor och näringsliv. Alla vinner på det och alla lär sig – tillsammans för att som gemensamt mål skapa ett bättre internet för oss alla att vistas på!

Följ Safer Internet Day på sociala medier, följ och delta i diskussionerna genom att använda följande #: #SaferInternetDay and #SID2022

Vill ni ha fler tips, idéer eller stöd att komma igång så bara hör av er till mig: annie.bergh@malmo.se