#latinläser

På Malmö latinskola har vi sedan hösten 2015 arbetat med konceptet #latinläser för att kontinuerligt stödja och uppmärksamma vikten av läsning. Detta är en satsning som inbegriper hela skolan, alla ämnen och bygger på lärarnas och elevernas frivilliga deltagande. Kulturrådspengarna har här varit en viktig faktor för att kunna genomföra några av satsningarna.

Bokbloggar och lästlust

Eftersom bloggar och sociala medier är en naturlig ingång till böcker och kultur för unga människor har vi valt att i år arbeta med ett bokbloggsprojekt. Elever på det humanistiska programmet som läser kursen Litteratur ska utifrån nyutgivna romaner skapa bloggar som väcker läslust hos elever i årskurs ett. På bloggen ska de marknadsföra den roman som de har fått sig tilldelade, de ska skriva nya baksidestexter, blurpar, och presentera författaren i ett reportage. De ska också sammanställa recensioner av boken. Bloggarna som treorna skapar ska sedan vara utgångspunkt för årskurs-1- elevernas val av bok.

Samhällskunskap och läslust

Samhällskunskapslärarna vill arbeta med reportageböcker för att fördjupa förståelsen för viktiga samhällsfrågor och öva förmågan att läsa längre och mer djuplodande texter. Vår erfarenhet är att man alltför sällan har tid att göra detta. Det här vill vi ändra på och har därför med hjälp av Kulturrådspengarna köpt in ett antal böcker som kan väcka engagemang och leda till samtal och reflektion.

Följande titlar köptes in i 6 ex vardera:

Björk. Under det rosa täcket

Ekis Ekman. Skulden

Ericson. Den nya överklassen

Gardell. Raskrigaren

Gellert Tamas. Lasermannen

Medel-Enk. Med uppenbar känsla för stil

Nordberg. De förklädda flickorna i Kabul

Olofsson/Öhman. Matens pris: boken som matindustrin inte vill att du ska läsa

Orrenius. Sverige forever in my heart

Wong. Pekingsyndromet

Wennstam. Flickan och skulden

Bokcirkel och läslust

Våra elever efterfrågade en bokcirkel! Det var inte svårt att svara ja på denna önskan. Bibliotekarie Maria D Nilsson samlade ett antal elever och tillsammans valde de att läsa Anna Jörgensdotters roman Drömmen om Ester. Nästa roman på tur är Elin Cullbergs Gudarna. Eleverna får behålla boken efter avslutad läsning.

#latinläser

Konceptet har visat sig vara framgångsrikt och har engagerat stora delar av skolan. Här följer ett smakprov på våra aktiviteter:

Bokens Dag:

Sydsvenskan och ABF bjöd in våra elever att delta i en tävling där priset var biljetter till Boken Dag på Malmö Opera i november 2015. Uppdraget var att i valfri konstnärlig form gestalta texter av Jonas Hassen Khemiri och Tove Folkesson. Vinnarna fick ett personligt möte med Khemiri och Folkesson.

Pedagogiskt kafé:

Maria Green, förstelärare med uppdrag att främja litteraturläsning på Malmö latinskola, pratade kring temat “Skönlitteratur i alla ämnen”. Maria gav tips på litteratur som med fördel kan användas i olika ämnen.

 

latinnCitat:

Skolans grafelever fick i uppdrag att utifrån olika litterära citat skapa affischer som har placerats överallt på skolan. Dessa ska väcka nyfikenhet och lust att veta mer (läsa mer!).

latin2

Läsmiljöer:

För att göra litteraturläsandet synligt har vi på olika sätt arbetat med installationer; bokbytarlådor, ljusboxar med litteraturinstallationer och synliga läshörnor.

 

latinFölj oss gärna på #latinläser

 

Maria Green, förstelärare, svenska, litteratur, religion

Maria Göransson, koordinator och bibliotekarie