Ledarskap i skolans värld – föreläsningar på UR Play

Skärmavbild från film om rektors ledarskap.

Under Skolledarkonvent i nov 2014 filmades flera föreläsningar. De finns nu på UR Play.

Arrangör av Skolledarkonventet var Skolporten, Friskolornas riksförbund, SKL och FSS.

Rektors ledarskap vid skolutveckling – Edward Jensinger

Med digitaliseringen som exempel talar Edward Jensinger om hur ett förändringsarbete i skolan kan genomföras och hur rektorer kan föregå med gott exempel. Edward Jensinger är idag områdeschef inom Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö.

Övriga föreläsningar på UR Play:

  • Vad är en framgångsrik skola? Professor Jonas Höög från Centrum för skolledarutveckling. Se här.
  • Kommunikation som styrmedel. Kommunikation som styrmedel. Niclas Rönnström är utbildningschef för rektorsprogrammet. Se här.
  • Den gode byråkraten. Tomas Brytting är professor i organisationsteknik. Se här.
  • Att göra skillnad i klassrummet. Ragnar Åsbrink och Sara Knöfel från Skolverket. Se här.
  • Effektivare skola med data-team (att analysera data). Kim Schildkamp är docent vid beteendevetenskapliga fakulteten vid the University of Twente i Nederländerna. Se här.
  • Ledarskap i ett mätfixerat samhälle. Professor Lars Strannegård. Se här.
  • Ny syn på PISA-resultat. Anders Jakobsson är professor i naturvetenskapernas didaktik. Se här.
  • Sverige som stärkt kunskapsnation. Camilo von Greiff var tidigare forskningsledare för SNS Utbildningskommission. Se här.
  • Tillsammans kan vi höja resultaten i skolan. Skolverkets generaldirektör Anna Ekström. Se här.

Föreläsningarna finns på UR Play fram till den 18 aug 2015.

Text:
Charlotte christoffersen
Redaktör Pedagog Malmö