Leken som utvecklingsområde

Lekhörna med dinosaurier.

Varje år väljer ledningen och personalen som arbetar i förskolan nya utvecklingsområden som man ska arbeta med under året. När man väljer utvecklingsområden brukar man välja något som man inte har arbetat tillräckligt med eller någonting som man behöver utveckla och vara bättre.

Nu har vi i Innerstaden 06 bestämt att vi kommer att ha leken som utvecklingsområde. Betyder det att barnen inte leker i våra förskolor?

Långt ifrån! När man frågar barnen vad dem gjort på förskolan svarar dem oftast att de har just lekt.
Varje år skriver vi kvalitetsrapport om vad vi arbetat med under året. Vi skriver om saker som har fungerat bra och om det som vi behöver vara bättre. Vi skriver mycket om hur har vi arbetat med naturvetenskap och om hur barnen fördjupar sin förståelse för matematiska begrepp. Vi skriver även om hur barnen utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och kommunikativa funktioner.

Vi skriver att barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Vi skriver sällan om hur när och var barnen leker. Betyder det att vi inte tycker att leken är viktig? Eller är vi inte tillräckligt insatta för att kunna skriva något om det?

Många gånger berättar personalen att barnen inte vill att vuxna är med i leken. Är detta fallet och om svaret är ja, varför vill barnen inte att de vuxna är med? Kan vuxna inte leka eller försöker de göra varje lek till undervisningsmoment så att barnen tröttnar och inte vill ha med dem mer.
Vad betyder det egentligen när vi skriver och har uppsatt på dörren eller väggen ”Har ni bara lekt idag?”

Barn utforskar, experimenterar och använder sin fantasi i leken vilket gör att barnen utvecklar sin självtillit. Barn socialiseras och lär sig kompromissa och förstå andras situationer. Har vi verkligen reflekterat över det som är skrivet där?

Nu har vi bestämt i Innerstaden06 att vi vill vara bättre på att leka och därför kommer vi att i vår slinga (där vi skriver om vår verksamhet och det som barnen har varit med) endast skriva om lek. Vi kommer även att reflektera över när barn inte leker och hur vi kan anpassa vår miljö, förhållningssätt och arbete för att stödja dem.

Just nu finns det många frågor och funderingar som vi hoppas på att få svar på om vi reflekterar över de kontinuerligt.

”Vi slutar inte leka för att vi blir gamla, vi blir gamla för att vi slutar leka”
George Bernard Shaw