Lgr11 i skolbiblioteket

Maria Schedvin läser för två elever.

Det är först när någon börjar laga mat, som ett kök blir ett kök. Innan dess är det bara ett rum, vilket som helst. Vem det är som tillagar maten har också betydelse för hur slutresultatet blir. När jag lagar Korv Stroganoff blir den ganska tråkig, när min man gör den blir den lite piffigare, men om Per Morberg gör den blir den fantastisk! Samma sak är det med skolbibliotek. När det finns en person i skolbiblioteket, får rummet funktionen av ett skolbibliotek och hur personen arbetar avgör om skolbiblioteket är tråkigt, piffigt eller fantastiskt.

Med denna lysande liknelse inleder Maria Schedvin lite skämtsamt sitt föredrag på Centrum för Pedagogisk Inspiration. Hon har på senaste tiden fått mycket uppmärksamhet för sitt sätt att arbeta med Lgr11 och därför har vi har bjudit hit henne för att berätta.

Maria Schedvin föreläser.
Foto: Maria Lindroth

Visa att man behövs

Maria arbetar som skolbibliotekarie på Bäckagårdsskolan och har varit med om att bygga upp skolbiblioteket från grunden. Bäckagårdsskolan fick i januari fackförbundet DIK:s utmärkelse Skolbibliotek i världsklass och man behöver inte lyssna länge på Maria för att inse att det till stor del är hennes förtjänst att skolan fått priset. Det är Maria som har drivit på utvecklingen. Hon har en bra skolledning som stöttar och återkopplar, men idéerna och initiativen är Marias.

– Det är bra att kunna motivera sin existens, säger Maria. Du måste kunna visa för skolledning och pedagoger hur du med din kompetens kan bidra till skolutveckling. Så småningom kommer de att inse att du är oumbärlig.

 Koppla till Lgr11

Marias sätt att göra sig oumbärlig är att koppla allt hon gör till Lgr11. Men som skolbibliotekarie måste man tänka till lite. Det finns inget i läroplanen som direkt säger vad en skolbibliotekarie ska göra, berättar Maria. Söker man på orden skolbibliotek eller skolbibliotekarie, kammar man praktisk taget noll. Däremot förekommer ord som informationsökning och källkritik frekvent. Då får man vara smart och ta fasta på det som är bibliotekariers specialkompetenser. Källkritik och läsfrämjande är områden där skolbibliotekarien kan vara en resurs för läraren.

 Det är kanske inte alltid det är givet för en lärare hur man kan samarbeta med sin skolbibliotekarie. Maria har systematiskt gått igenom Lgr11 och sammanställt vilka mål som kan nås i samverkan med bibliotekarie. För varje årskurs och i skiftande ämnen.

Det går att knyta allt man  gör till Lgr11, menar Maria. Ska du till exempel jobba med Bokjuryn, så får du fråga dig vad i kursplanerna som säger att man kan göra detta.

 Vadet och Huret

Maria Schedvin läser för två elever.
Foto: Aleksandra Erlandsson

Maria talar om Vadet och Huret. Vadet är Lgr11, där det står vad man ska göra. Huret, hur man ska göra något, finns inte beskrivet i läro- eller kursplanerna utan måste definieras i lokala planer.

I Bäckagårdsskolans LPP:er finns Maria med, vilket kanske inte är helt vanligt för en skolbibliotekarie. Men samarbetet blir tydligare för alla parter då. Maria  planerar och genomför Huret tillsammans med lärarna.

– Lärarna och jag gör olika saker. Men jag kan vara delaktig i arbetet med att få eleverna att nå målen, säger Maria.

 De lokala planerna finns tillgängliga för personalen i Driven i MaApps. Där kan Maria se vad klasserna gjort och omvänt kan lärarna följa hennes arbete.

– I Driven har vi samlat alla resurser. Jag har bidragit med en litterär bank ur vilken lärarna kan hämta inspiration, berättar Maria. Varje år skriver jag en läsårsberättelse och det  är ett bra sätt att visa bredden av det jag gör.

–  Det är lite tråkigt att dokumentera, men vi har stor nytta av det. Det blir som ett stöd för minnet, för det är inte alltid jag kommer ihåg vad jag gjort med de olika klasserna. Nya lärare som kommer till skolan har också användning för det. De får överblick och insyn.

 Skolbibliotekarier behövs!

Föredraget är över. Vi åhörarna stegar nöjda ut ur lokalen Vi har fått oss många goda argument  till livs och känner oss än mer överygade: Skolbibliotekarier behövs!

Det har, hävdar Maria, faktiskt aldrig tidigare funnits så många bevis för det som idag!

För den som vill lyssna till Marias föredrag finns ännu en chans när hon medverkar i Skolportens konferens för skolbibliotekarier den 18-19/3 i Göteborg.

 Marias tips på bra material om källkritik:

MIK-rummet – Medierådets sajt om medveten medieanvändning

 Är det sant? – UR:s filmserie om källkritik

Artikel om Bäckagårdsskolan och Maria:

http://www.sydsvenskan.se/familj/mitt-i-livet/att-vacka-laslusten-ar-den-storsta-utmaningen/

 Se vår intervju med Maria i filmserien Skolbibliotek i fokus:

http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/filmer/?tubepress_page=3&tubepress_video=cZ02aU2s65Y