Linda Ellinore Lindberg – Språkinriktad ämnesundervisning och pedagogiska knep

Affisch för föreläsning om språkinriktad undervisning.

Linda Ellinore Lindberg diskuterar vilka pedagogiska knep man kan använda i undervisningen för att stötta eleverna språkligt. Språkinriktad ämnesundervisning handlar om att lärare fokuserar på språkets roll i alla ämnen. Forskningenvisar att den här typen av undervisning är gynnsam för alla elever, men nödvändig för flerspråkiga elever. Det första steget mot en språkinriktad ämnesundervisning är medvetenhet om språket och dess betydelse för lärandet.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Pedagogisk Inspiration Malmös förvaltningsgemensamma studiedag Pedagog Malmö Live går av stapeln den 29 september och du ser Linda kl 12.45-14.30 på Malmö latinskola.