Linda Ellinore Lindberg – språkinriktad undervisning

Kvinna tittar in i kamera.

På min workshop kommer jag att prata om språkutvecklande verktyg som med fördel kan användas i undervisningen för att att stötta eleverna språkligt. Deltagarna på workshopen får i grupp möjlighet att diskutera hur de kan använda olika pedagogiska modeller i klassrummet. Syftet är att medvetandegöra språkets roll för inlärningen i alla ämnen.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Lyssna på Linda Ellinore på Pedagog Malmö Live! den 27 september.