Lisa Bolin – Vetenskapligt skrivande på gymnasiet

Porträtt av Lisa Bolin.

Att skriva vetenskapligt är en utmaning för många elever. Vårterminen 2015 fick var femte elev på högskoleförberedande program underkänt på den skriftliga delen av nationella provet i svenska 3. Hur kan vi bättre förbereda eleverna inför de krav på vetenskapligt skrivande som vidare studier på universitet och högskola innebär? Lisa Bolin, gymnasielärare i svenska och mediekommunikation, berättar om hur man kan arbeta med vetenskapligt skrivande genom hela gymnasietiden och i fler ämnen än svenska för att öka elevernas möjlighet att lyckas med dessa texter. Tillfälle ges också för diskussion och utbyte av erfarenheter. Lisa arbetar idag som språkutvecklare på Pedagogisk inspiration.

Lisa ersätter Therese Blomberg som föreläsare på S:t Petri skola. Lyssna till Lisa på Pedagog Malmö Live!