Litteratur: Skapa och våga. Om entreprenörsskap i skolan

Bokomslag där barn svingar sig i rep

Bokomslag där barn svingar sig i rep.Boken kan beställas för 30 kronor på Skolverkets hemsida eller hämtas gratis som PDF här.

Utgivare: Skolverket

Redaktion: Forskningscentrum Företagsamt Lärande och Entreprenöriell Pedagogik, Umeå Universitet; Eva Leffler och Gudrun Svedberg.

Titel: Skapa och våga. Om entreprenörsskap i skolan. (2011)

Skolverket om boken: Entreprenörskap ska löpa som en tröd tråd genom all utbildning – i förskolan, grundskolan och på gymnasiet. Till exempel ska alla gymnasielever kunna välja kurser inom entreprenörskap och i vissa fall kommer det att skrivas in som ett exemensmål.

Men entreprenörsskap i skolan är lika mycket ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet som det är kunskap om egenföretagande. Det handlar om att bevara och utveckla elevers innebpende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga år. Det handlar om att fostra barn så att de kan skapa och våga, i alla livets delar.

Den här kunskapsöversikten ger en samlad bild av erfarenheter, begrepp och forskning kring entreprenörsskap i skolan och fungerar som vägledning både för dig som är verksam i skolan och för dig som är intresserad av vad som händer i skolan.