Lustfyllt lärande i matematik på Kreativt Lärcenter

Pedagoger från område A avslutar sin matematikcirkel på Kreativt Lärcenter. Barn uppfattar och upplever matematik hela tiden – men hur uppmärksammar och synliggör vi pedagoger detta?

Pedagogerna delade in sig i grupper för att förbereda och iscensätta olika stationer med fokus på matematik. Stationerna förbereddes utifrån Bishops sex matematiska aktiviteter, leka – förklara – lokalisera – designa – mäta – räkna.

Det blev en spännande fortsättning – grupperna förflyttade sig för att utforska matematik med det material och på den plats som någon annan grupp förberett…de reflekterade och dokumenterade…

Elever gör olika experiment.

 

Som avslutning reflekterade vi tillsammans och insåg vikten av pedagogers engagemang och nyfikenhet, som är nyckeln för att synliggöra lärandet tillsammans med dokumentation.

Tack till alla er som deltog och tack till Ingrid Bogren!

Text och bild: Eva Gustafsson