Lyssna på Nicolas sommarprat

Jag vill rekommendera alla att lyssna på Nicolas Lunabbas sommarprat.

Nicolas är verksamhetsansvarig på organisationen Helamalmö. Jag lånar en kort beskrivning av deras arbete från bokförlaget Natur & Kultur:

Helamalmö bidrar till ett inkluderande och humanare samhälle. De vill ge barn och unga möjlighet att tillgodogöra sig sina rättigheter och göra hela Malmö tillgängligt för alla. Organisationens övergripande mål är social hållbarhet och rättvisa.

Helamalmö är en av Sveriges största barn- och ungdomsorganisationer med strävan att höja levnadsförhållanden i socioekonomiskt utmanande områden. På deras mötesplatser erbjuds en meningsfull fritid med vuxna som ser de unga samt ett ledarskapsprogram för ett hundratal unga förebilder.”

Det finns mycket att säga om det som Nicolas så klokt, välformulerat och berörande lyfter fram i sitt sommarprat. 

Jag stod och tvättade bort avgaser från mina fönster medan jag lyssnade och blev vid ett parti bara stående med en klump i halsen och ögon som tårades. Det var många känslor som rörde sig i kroppen under dessa 90 minuter. Jag blev ledsen, kände maktlöshet och ilska. Jag kände också hopp och kämparglöd för den yngre generationens framtid i Malmö. 

Helamalmös arbete kan förhållas till Nel Noddings omsorgsetik. Jag tänker på själva startpunkten inom omsorgsetiken; vilken handlar om det mänskliga behovet av att någon bryr sig om dig. Om kärlek, fysisk omsorg, respekt och uppmärksamhet.

Noddings skriver bland annat om bekräftelse – att vi som vuxna ska sträva efter att bekräfta och uppmuntra det bästa hos barnet. Det kräver att vi känner varandra väl och upptäcker vad det är som den andra strävar efter. Och att vi båda tycker att målet är värdefullt. Noddings menar att vi ska försöka läsa av vad det är som den andra försöker säga – att visa att vi vill förstå varför något hände. Det gör att vi kan hantera situationer där barn och unga uppvisar problemskapande beteenden mycket bättre. Oavsett vad som hänt så tror jag på dig och ser ett bättre jag som en äkta möjlighet. Jag vet att det hände på grund av saker utanför din kontroll eller att det bara blev fel denna gången. Men vi kan klara detta tillsammans och jag kommer aldrig sluta tro på dig. Den meningen kan kommuniceras med ord och framförallt; vår konkreta omsorg för barnet. 

Min tolkning är att Helamalmö tack vare ett medvetet och välkomnande arbetssätt lyckas skapa en relationell grund där barn och unga som får ta del av den stärks, får uppleva en gemenskap och i själva ryggraden kan känna att de aldrig ska tvivla på sitt värde som människa. Att vi blir starkare tillsammans. En sådan generation kommer inte acceptera några orättvisor oavsett var de dyker upp.

Och det är upp till alla oss andra (pedagoger, organisationer, grannar, kompisar, familjer; samhället i stort) att se till att de inte lämnas ensamma i detta utan att vi står vid deras sida idag och imorgon.

Tack Nicolas för ditt viktiga sommarprat.
Tack Helamalmö för allt ni gör för Malmös barn och unga.
Tack för alla drömmar ni tänder i deras ögon och hjärtan.