Oxievångsskolan: Lyxig fortbildningsdag kring pedagogisk användning av datorer

Kvinna står framför en projicerad presentation på väggen

Två män står framför en åhörarskara som sitter ner.

Det är morgon och studiedag på Oxievångsskolan. Eleverna i år 7-9 ligger förmodligen och sover när deras lärare samlas på skolan till en lyxig dag – det är så en av lärarna beskriver det. ”- Vi ska ägna hela dagen åt att lära oss använda våra datorer i skolarbetet. Det känns så lyxigt!”

Flera datorer står på rad på skolbänk.Oxievångsskolan och Kungshögsskolan har tagit hjälp av LearnIT24med fortbildningen i samband med 1-1-satsningen. Learnit24 stöttar skolor i den pedagogiska utvecklingen i samband med införande av elevdatorer. Idag ska lärarna bekanta sig med verktyget MS OneNote. Under förmiddagen blir det genomgång med workshop och under eftermiddagen fortsätter lärarna själva med workshops i grupper.

Bo Kristoffersson , LearnIT24 och f.d. skolledare inleder på morgonen: ”- Det finns inget som gör situationen med IT i skolan så verklig som när eleverna också har datorer.” På Oxievångsskolan har eleverna ännu inte fått sina datorer, men det är nära förestående. Bo har dock en uppmaning till lärarna:  ”- Överanvänd inte datorerna. Använd dem när det finns ett pedagogiskt värde i att använda dem.”

Vad är OneNote?
OneNote ingår i Microsofts OfficePaketet 2010. I OneNote är varje dokument som en digital bok med fliksystem i flera nivåer, (se även film längst ner). På varje sida i boken kan man lägga olika objekt, te.x textrutor. När man skriver i OneNote fungerar det inte som i Word utan mer som i PowerPoint där skapar textrutor som går att flytta runt. På en OneNote sidan kan göra ett helt collage med textrutor, infogade bilder, länkar, tabeller, ljud m.m.  Gör man en videoinspelning med hjälp av datorns webbkamera kan man lägga den direkt i OneNote.  ”- Det är just dispositionsmöjligheterna som är kul med OneNote”, säger Bo Kristofferson. ”- Era elever kommer att anamma OneNote väldigt snabbt. Elever på andra skolor tycker att OneNote är bättre än Word.”

OneNote på datorn – och i molnet.
OneNote är ett program som installeras på datorn, men de One-note böcker man skapar kan även lagras i internetmolnet hos WindowsLive. Det är väldigt praktiskt ifall datorn skulle gå sönder eller bli stulen. Skapar man ett WindowsLive-konto så kan man som lärare och elev ladda upp sina OneNote-böcker där. Eleverna kan sedan antingen ta del av böckerna på WindowsLive eller ladda ner dem till sin dator. På webben finns även en onlineversion av OneNote, men det har inte riktigt alla funktioner som den datorinstallerade versionen.

Hur kan man då använda OneNote i skolarbetet?

Kvinna står framför en projicerad presentation på väggen.
Kajsa Bernhardsson från LearnIT24, arbetar i vanliga fall som lärare i år 4-6 i Västerås. Hon använder OneNote och Wikispaces.com tillsammans med sina elever.


Kajsa Bernhardsson från LearnIT24, arbetar i vanliga fall som lärare i år 4-6 i Västerås. Hon använder OneNote och Wikispaces.com tillsammans med sina elever.

Bo och Kajsa visar och förklarar att man som lärare kan använda OneNote när man gör sina lektionsplaneringar. Eleverna kan göra sina arbeten och projekt i OneNote. Med hjälp av videoinspelning och ljudinspelning kan läraren lägga in muntliga instruktioner eller eleven göra en muntlig redovisning. I Kajsas klass har varje elev en egen OneNote-bok som fungerar som en arbetsportfolio.

Struktur och upplägg.
Vid lunch är det slut med genomgången av OneNote och under eftermiddagen ska lärarna i grupper själva ta sig vidare i användandet av OneNote. Själva funktionerna i OneNote är nog inga större problem. Men man hör och ser att det grunnas mycket hur man skall strukturera sitt innehåll i en OneNote-bok.

Kollega Coacher
Snart ska några av lärarna på Oxievånggskolan och Kungshögsskolan på utbildning hos LearnIT24 för att bli kollegahandledare. Dessa ska fungera som stöd för sina kollegor i skolans arbete att med att implementera datorn som verktyg i skolarbetet.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.


Artikel av
Charlotte Christoffersen
it-pedagog, Centrum för Pedagogisk Inspiration