Magiska bibliotek i Malmös förskolor

Läsmagi startade som ett projekt 2014, men från och med hösten 2016 är förskolebibliotek på väg att bli en del av förskolans ordinarie verksamhet. Läsmagin sprider sig i hela Malmö och förskolebiblioteken blir fler och fler.

– Vi vill skapa en magi kring läsande, berättande, allt kreativt som man kan göra kring böckerna, säger Mia Rundquist Visser, språkutvecklare/specialpedagog.

Förskolebiblioteken ska vara öppna, tillåtande och kreativa och gärna kopplade till estetiska uttryckssätt. De ska främja barnens förmåga att kommunicera, iaktta och reflektera, samt söka ny kunskap. Litteraturen ska kunna lindra svårigheter men även skapa möjligheter för barnen att känna glädje.

Läsmagi startade alltså för drygt två år sedan som ett projekt. Initiativtagare var ett av ett av de pedagogiska utvecklingsteamen tillsammans med biblioteksutvecklarna på Pedagogisk Inspiration Malmö, samt Malmö stadsbibliotek. Förskolorna som ingick i satsningen erbjöds stöd i form av fortbildning, lärandegrupp och handledning för att starta egna bibliotek. Alla förskolor som deltog fick också ett startpaket med media som finansierades via ett sökt bidrag från Statens Kulturråd.

Samordnare på plats

I maj 2016 beviljade Kulturrådet ett bidrag för att Förskoleförvaltningen skulle kunna anställa en samordnare/projektledare för alla Malmös förskolebibliotek. Detta är ett stort steg i rätt riktning mot en ökad likvärdighet och social hållbarhet för Malmös förskolebarn. Samordnarens roll är att, i samarbete med Förskoleförvaltningens språkutvecklare och biblioteksutvecklarna på Pedagogisk Inspiration Malmö fortbilda, stötta och rådgiva förskolans pedagogiska personal.

Förskolebiblioteken och Malmökommissionen

I Malmökommissionen framgår det tydligt att insatser i förskolan ger särskilt goda och på lång sikt hållbara effekter. ”Gemensamt för de studier som visar att förskolan har positiva effekter på barns lärande och utveckling är att alla barn ses som och får vara aktiva, engagerade och medskapande. Det aktiva, engagerade och medskapande barnet förstås då som symptom för psykisk hälsa. Barns lärande sker med hela kroppen och är såväl socialt som kulturellt till sin karaktär. ”Och förskolebiblioteket kan då spela en oerhört central roll. Inte minst för de barn som har störst behov, vilket också Malmökommissionen pekar på.

I filmen hör vi Mia Rundquist Visser, språkutvecklare/specialpedagog i Pedagogiska utvecklingsteamet område söder, berätta om Läsmagi. Du får veta bakgrunden till satsningen, vad som krävs av förskolan och vem du som förskolechef kan kontakta för att starta upp ett förskolebibliotek.

– Vinsterna med läsmagi är att man ingår i ett större sammanhang och det är en kraft i sig.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Tips på vidare läsning:

Älggårdens förskolebibliotek

Pyrets förskolebibliotek

Bokpaket till alla Malmös förskolor

Medveten läsning på Älggårdens förskola

Foto & film: Chris Munsey