Malin Ideland – Det KRAV-märkta barnet. Om goda intentioner, önskvärda medborgare och farliga barn.

Malin Ideland.

Malin Ideland från MAH frågar – hur ska man vara och leva för att betraktas som miljövänlig, som KRAV-märkt? Jag kommer att problematisera normer för den önskvärda medborgaren och hur arbetet för en hållbar utveckling faktiskt fungerar som särskiljande – mellan klasser och nationaliteter. Dessutom vill jag diskutera om det verkligen är våra barn som ska känna sig ansvariga för planetens framtid.

Lyssna till Malin på Pedagog Malmö Live! den 29 september kl 15.00-16.30 på Pauliskolan.