Mallar, modeller och metoder

Tecknade höstlöv.

Höstterminen är ungefär en månad in på terminen och nya grupper och klasser börjar så smått kännas bekanta och det blir lättare att samarbeta. Att utgå från mallar, modeller och metoder underlättar många gånger såväl grupparbeten, att komma igång i tankearbetet och att öka delaktigheten i klassrummet. Den här veckan lyfter vi fram några av dessa modeller och metoder både som en påminnelse och inspiration till fortsatt samarbete.

Kooperativt lärande

Kooperativt Lärande är ett arbetssätt som fungerar att variera med traditionellt elevarbete och lärarledda genomgångar. Strukturerna i Kooperativt Lärande är inte ämnesbundna och de är konstruerade så att eleverna arbetar strukturerat i par och/eller grupper. Strukturerna kan bland annat ge eleverna upplägg för hur ett innehåll ska genomföras, i vilken ordning eleverna ska arbeta och hur längre arbetsprocessen ska pågå.

Fiskbensdiagram 

Fiskbensdiagrammet är ett orsak-verkandiagram att använda som hjälpmedel för att bena upp vad ett problem beror på och därmed få fram förändrings- och förbättringsidéer. Fiskbensdiagram används för att identifiera, sortera, illustrera, kartlägga och skapa en gemensam bild av olika orsaker till ett problem eller ett tillstånd.

Venn-diagram 

Jobbar du med att jämföra olika begrepp eller kanske du jämför två litterära verk – ta hjälp av Venndiagram för att både tänka kring och visualisera likheter och skillnader!

I den här resursen kan du ladda ner olika Venndiagram, med en, två eller tre tomma cirklar. Du kan också ladda ner ett Venndiagram som förklarar för eleverna hur man ska jobba med verktyget. 

Begreppskort 

Begreppskort kan användas för att fördjupa förståelsen för ord och begrepp inom till exempel naturkunskap och samhällskunskap.

På begreppskortet presenteras ordet med en kort förklaring, närliggande begrepp, en lista på egenskaper samt några exempel. Dessutom visas hur ordet böjs, uttalas och hur det kan användas i en mening.

Är du på jakt efter andra modeller är det bara att söka i sökrutan på Malmö Delar. Kanske letar du efter Cirkelmodellen, VÖL – schema eller Lässtrategier? Är du eller någon pedagog du känner intresserade av att bidra med resurser kring Bildstöd – tveka inte att kontakta oss!

Vi önskar er en fin vecka!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.