En eftermiddag med MaApps (Malmö Apps)

Carl Löthman föreläser.

Det bubblar av MaApps i Malmö. Information, tester och implementering går om varandra. Redan i höst är det mycket som ska hända och händer med nya MaApps (Malmö Apps). 

En fredagseftermiddag i mitten av september informerar Carl Löthman och Nils Nilsson, Centrum för Pedagogisk Inspiration, CPI, ett 40-tal MaApps-ambassadörer. Jag passar på att tjuvlyssna lite och fråga några av ambassadörerna vad de tänker om nya MaApps.

Carl Löthman föreläser.
Carl Löthman informerar.

Nils inleder och berättar att alla som är vana med Gmail kommer att känna igen sig. MaApps e-post har i mångt och mycket samma funktioner som Gmail.

– Det är dessutom en konsumentprodukt, det kommer förbättringar och nya funktioner hela tiden, säger Nils.

Carl går igenom e-posten, delade dokument och några andra funktioner.

– I e-posten kommer det bland annat finnas en färdig sändlista för alla elever i en klass, vilket inte finns i dagens PedNet. Och delade dokument är ett verktyg som kan underlätta det pedagogiska arbetet, säger Carl.

Nils, som även är lärare på Sorgenfriskolan, går igenom skolans intranät och klassernas sidor i MaApps. Det ser enkelt och snyggt ut. Han berättar också att alla skolor kan ha en ”öppen” sida, som går att besöka utan att logga in. Där information kan gå ut till bland annat föräldrar.

– MaApps är inte så svårt som det ser ut, säger Carl.

Vad tänker ambassadörerna om övergången till MaApps ur en pedagogisk synvinkel?

Lotta Maltesson.Lotta Maltesson, Mellanhedsskolan

– Det känns bra och jag är väldigt positiv. När det väl är på plats så kommer allt att bli lättare, även om det tar lite tid innan vi är där.

– Hur det tas emot på skolan hänger lite på mig. Men vi har även en liten IT-grupp på skolan som kommer att jobba med detta. Det känns viktigt att få strukturen på plats.

– Jag tror att det kommer att bli bra. MaApps kommer att fungera i många olika enheter och många elever använder ju t.ex. smarta telefoner. Och detta ger också en helt annan öppenhet mot föräldrarna.

Annie Bergh.Annie Bergh, Kungshögsskolan

– Med rätt ingång och information så kan detta gå smidigt. Vi vill ha lättare sätt att samarbeta. MaApps kan bli lätt, när vi väl kan det. Med stöttning och om vi får ta en sak i taget så kommer detta bli bra.

– Det handlar också om att få förståelse för verktyget, så att det inte känns som en sak som ger mer arbetsbelastning. Verktyget ska ju hjälpa oss inte stjälpa oss.

– Men jag tror att detta kommer att bli bra, bara vi hjälps åt och samarbetar.

Chrsiter Olsson.Christer Ohlsson, Lindeborgsskolan

– Detta känns fantastiskt. Vi har letat efter ett nytänk som fungerar och så ramlar det plötsligt ned en lösning som är greppbar. MaApps känns inte svårt. Mobiltelefoner, iPads och datorer är vardag för många.

– Men visst kommer det att ta lite tid innan allt är på plats.

 

 

Text och foto: Sara Arildsson