Malmö arrangerar central kompetensutveckling i Google certifierad pedagog, nivå 1

Elever med datorer sitter på golvet.

Digitaliseringsenheten på grundskoleförvaltningen i Malmö arrangerar en central kompetenshöjande utbildningsinsats i Google certifierad pedagog, nivå 1, för grundskolans pedagogiska personal under höstterminen 2022 i samarbete med Google for Education och Advania.

– Vi kan se att det finns en stor utvecklingspotential i grundskolan när det gäller att ta tillvara möjligheterna med att använda Googles verktyg i undervisningen. Ett Google Formulär kan ju användas på en mängd olika sätt beroende på pedagogiskt syfte i det aktuella ämnet, säger Martina Soomro.

Utveckla pedagogernas digitala kompetens

Syftet med utbildningsinsatsen är främst att öka den pedagogiska personalens digitala kompetens när det gäller att använda Googles verktyg med ett pedagogiskt syfte för att fördjupa elevernas lärande.

Under nästa läsår från augusti till oktober under veckorna 34-43 erbjuder Digitaliseringsenheten 10 olika utbildningstillfällen online, som planeras och genomförs i samarbete med Google for Education och Advania. Varje tillfälle innehåller både genomgång och workshop i grunderna i Google Workspace for Education. Det kommer att vara möjligt att delta i utbildningen både i realtid och i efterhand genom de inspelade genomgångarna. Läs mer: Advania arrangerar en stor utbildningsinsats med Google och Malmö Stad

Fokus i utbildningen kommer att vara på skrivningarna kring digitalisering i de ändrade läroplanerna och kursplanerna. I samband med utbildningen kommer en webbplats att tas fram för att samla goda exempel på hur Googles appar kan användas på olika sätt i ämnesundervisningen.

– I samtliga ämnen är digitaliseringen tydligt utskriven och detta är en fantastisk möjlighet att lära sig mer av de olika digitala verktyg som möjliggör ett fördjupat lärande för eleverna enligt läroplanen, säger Camilla Svensson.

Fördjupa pedagogernas grundläggande kunskaper i Google Workspace for Education

Målet med utbildningsinsatsen är även att öka andelen Google certifierade pedagoger på nivå 1 i grundskoleförvaltningen. Det är dock pedagogernas kunskapsförflyttning som är det viktiga och inte själva certifikatet i sig, även om det är ett bevis på grundläggande kunskaper i användandet av Google Workspace for Education.

– Detta är en möjlighet för pedagoger att fördjupa både sin digitala kompetens och sitt självförtroende när det gäller att använda digitala verktyg i undervisningen. Vidare är det även en möjlighet för grundskolans pedagoger att visa sina faktiska färdigheter och bli certifierad, säger Peter Rosenqvist.

Varje skola ansvarar själva för att avsätta tid för att pedagogerna ska kunna delta i utbildningen samt planera och genomföra provtillfällen för personalen efter utbildningens slut. Digitaliseringsenheten finns med hela vägen som ett stöd till pedagogerna både under utbildningen och inför planeringen och genomförandet av certifieringsproven.

– Vi hoppas på en stor uppslutning av pedagogisk personal som önskar fördjupa sina kunskaper i Google Workspace for Education, säger Martina Soomro

Anmälan görs i detta formulär.

Utbildningen genomförs online i Google Meet under 10 veckor mellan augusti och oktober (v 34-43) följande datum:

Tillfälle 1 – torsdag 25/8 kl. 14.30-16.30
Tillfälle 2 – onsdag 31/8 kl. 14.30-16.30
Tillfälle 3 – tisdag 6/9 kl. 14.30-16.30
Tillfälle 4 – torsdag 15/9 kl. 14.30-16.30
Tillfälle 5 – onsdag 21/9 kl. 14.30-16.30
Tillfälle 6 – tisdag 27/9 kl. 14.30-16.30
Tillfälle 7 – torsdag 6/10 kl. 14.30-16.30
Tillfälle 8 – onsdag 12/10 kl. 14.30-16.30
Tillfälle 9 – tisdag 18/10 kl. 14.30-16.30
Tillfälle 10 – torsdag 27/10 OBS! kl. 14.30-15.30