Malmö delar – en pedagogisk inspiration!

Illustration för Malmö delar.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Lärandet bör vara lustfyllt! Hmm…tänker du, alla individer är ju så olika och olikheten gör att vi tycker att olika saker är lustfyllda. Skulle lösningen på det kunna vara variation? Hur skulle man kunna förstärka lustfylldheten med hjälp av variation i NO?

Spåna fritt och tänk på ordet bananfluga. Vad kan associeras till det? Första tanken för mig är flygande småkryp runt fruktskålen! Hur skulle då dessa småkryp kunna tas in i lärandet? Genetik, experimenterande, diskussioner och forskarens roll är några förslag att börja med. Nästa tanke är hur det skulle kunna utmynna i arbetsmoment för eleverna och hur realiseras det i praktiken, i klassrummet för att skapa variation? Ta in forskaren i klassrummet, gör enkla experiment med bananflugor, låt eleverna ställa frågor till forskare och läsa responsen. Bjud in eleverna som deltagare i forskarvärlden för att länka med sin egen framtid. Slutklämmen blir att spelifiera lärandet i genetik, där bananflugan har huvudrollen och eleven använder sina nya kunskaper.

Jag som skriver är Ulrika Ottosson Cågård och till vardags jobbar jag på Pedagogisk Inspiration, Malmö och är med och bygger lärplattformen Malmö delar – en didaktisk resurs.

Alla stadens lärare kommer inom en snar framtid ha möjlighet att dela med sig av sina bästa arbetsområden med lektioner och tillhörande arbetsmoment. Vår förhoppning är att detta blir ett sätt att spara tid och att hitta inspiration för pedagoger.

Filmen ovan är skapad som introduktion till arbetsområdet Ta in forskningen i klassrummet.

Du kommer snart att kunna hitta andra fullständiga arbetsområden i Malmö delar!

Välkommen!

Text: Ulrika Ottosson-Cågård