Malmö delar tipsar om resurser från talare på Pedagog Malmö live!  

Illustration om Pedagog Malmö live.

Studiedagen Pedagog Malmö live (PML)  den 16 mars samlar pedagoger och övrig personal från Malmös tre skolförvaltningar, från förskola till vuxenutbildning. Studiedagen genomförs vartannat år och samordnas av Pedagogisk inspiration. Under dagen kan man ta del av såväl föreläsningar som panelsamtal och dialogsamtal. Malmö delar tipsar denna vecka om resurser skapade av talare från dagen.

Undervisa och skapa pedagogiska relationer med hjälp av stationer utomhus  av Lina Karlström

I den här resursen av vinnaren av Malmö Pedagogpris 2021, Lina Karlström, listar hon en del förutsättningar och tips kring att bedriva undervisning och skapa pedagogiska relationer med hjälp av stationer utomhus.

Matematik: Entrance-ticket och Exit-ticket  av Angelica Ioseinov

I den här resursen bjuder Angelica Ioseinov på en resurs kring hur man kan jobba med start och avslut på matematiklektionerna. Angelica är F-6 lärare (matematik, svenska och svenska som andra språk) och speciallärare i matematikutveckling och arbetar på Munkhätteskolan i Malmö. Hon mottog även Malmö pedagogpris 2021 i kategori grundskola.

Givande läsning för alla elever av Camilla Lindskoug

Hur får man till gemensam läsning i skolan som fungerar för alla? I det här upplägget får eleverna först välja mellan två romaner. Du eller eleverna väljer själva vilka böcker som ska läsas. Planeringen fungerar oavsett vilka böcker ni väljer! Eleverna får sedan läsa i lite olika takt och de får välja mellan olika uppgifter under läsningens gång.

Stödmaterial för språk – och kunskapsutvecklande arbetssätt av Johanna Florin och Petra Alfe Åslund 

För att skapa ett flerstämmigt klassrum behöver pedagogen involvera eleverna i undervisningen och erbjuda dem möjlighet att påverka i själva lärprocesserna. Detta sätt att undervisa bör vara en utgångspunkt i arbetet med samtliga språkliga modeller och strategier. I stödmaterialet presenteras olika strategier som alla har sin grund i ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt.

Kooperativt lärande  av Linda Sikström och Daniel Prsa

Detta arbetsområdet riktar sig till dig som arbetar med eller vill arbeta med Kooperativt Lärande. Här får du veta vad Kooperativt Lärande handlar om och ta del av såväl syftet som olika strukturer samt lektionsplaneringar från pedagoger i Malmö stad.

Motiverande samtal – för välmående och motivation att lära av Helena Thelander

Hur ofta samtalar eleverna egentligen med andra vuxna om livet? Det finns studier som visar att ungdomar pratar med sina närmsta vuxna ca 3–15 minuter per dag.

Många ungdomar upplever att något är ”fel” i deras liv, men har inte verktyg att sätta ord på vad det är som händer. I den här resursen får du en guidning om hur du kan samtala med elever för att de ska bli medvetna om sin situation och sitt agerande för att jobba mot en förändring – allt för må bättre och för att få motivation och ork att lära.

 

Fler resurser av talare från PML hittar du om du söker på “PML” på Malmö delar. Vi önskar dig en givande och intressant studiedag!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.