Malmö pedagogpris 2020 – motiveringar som berör!

Gul text mot en blå bakgrund med texten: Malmö pedagogpris 2020.

I år har det slagits rekord i antalet nomineringar till Malmö pedagogpris, vilket visar att bredden av duktiga pedagoger som gör skillnad varje dag är mycket stor. Totalt har det inkommit 453 nomineringar av 261 pedagoger eller arbetslag.

Fördelningen mellan förvaltningarna ser ut så här:

Förvaltning Nominerade pedagoger/ arbetslag Antal nomineringar totalt
Förskoleförvaltningen 35 40
Grundskoleförvaltningen 162 269
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 58 132
Övriga 6 12
Totalt: 261 453

 

Att läsa motiveringarna till alla nomineringar är oerhört upplyftande och glädjefyllt. Det är inspirerande och ofta väldigt genomtänkta formuleringar skrivna av elever, kollegor, vårdnadshavare, f.d kollegor eller chefer och en och annan närstående. Det råder ingen tvekan om att mängder av pedagoger gör en stor skillnad i mångas liv, och har gjort stort avtryck. Här bjuder vi på ett axplock av motiveringarna (obearbetade och anonymiserade):

Vill du veta vilka som är nominerade? Kika här!

”XX är fantastisk med barnen. Hon befinner sig alltid på deras nivå. Hon sitter ner och är med i deras lekar, hon fångar undervisningssituationer i vardagen och hon är grym på att lyssna. Barnen söker sig till henne för värme och omtanke. Hon har många roliga idéer som hon gärna genomför tillsammans med kollegor och hon är dessutom en väldigt varm och omtänksam kollega och vän” (Vårdnadshavare)

”XX är en jätte-jättebra lärare. Hon försöker göra allt hon kan för att vi ska få det så bra som möjligt. Hon gör oss trygga i klassen. I klassrummet har XX och vi tillsammans gjort det väldigt mysigt. Hon har tagit med växter och krukor, snäckor och annat som gör att det blir trivsamt. XX är alltid glad och engagerad i allt som handlar om skolan. Hon kallas för discokulan för hon alltid glittrar. XX har tre klasser och bryr sig om alla lika mycket. Ni måste välja XX för att skolan blir mycket roligare med henne!”  (Flera elever)

”Hon är en fantastisk pedagog som är innovativ och utvecklar sin undervisning för att alla elever ska ha en chans. Hennes modell för förtester och uppföljning har lyfts till hela arbetsplatsen som inspirationskälla för oss andra och eleverna utrycker att det hon gör är bra. XX är även en fantastisk kollega som hjälper oss andra att bli bättre. Hon är samarbetsvillig och en enorm hjälp vid ämnesöverskridande arbete mellan t.ex SV/SO” (Kollega)

”Jag vill att de ska bli nominerade för att de hjälper barnen på ett jätte bra sätt i skolan, vi lär oss mycket och kan utvecklas väl. De finns alltid där för oss om vi behöver nått och med hjälp av XX och XX har alla i min klass nått sina mål och därmed kan få en bra framtid.  jag var inte så bra på svenska när jag började i X-skolan men nu kan jag jätte bra svenska och är så glad över det, utan XX och XX hjälp skulle jag inte klara av det.” (Elev)

”XX är som en lysande stjärna i mörkret! Hon gör allt för sina elever, letar innovativa lösningar, och ser alla barns egna personligheter och bakgrunder som en tillgång- aldrig ett hinder. Hon slår knut på sig för att säkerhetstsälla att barn med svårigheter eller hinder kan tillgodose sig sin undervisning och skolgång på bästa sätt. Hon ser alla, och märker allt. Hon är lugn och varm, samtidigt rak ovh tydlig. Barnen älskar henne för hennes värme och trygghet, och oerhörda kompetens” (Vårdnadshavare)

”XX är en fantastisk lärare för att hon är jättesnäll i sättet hon lär oss saker. Hon är glad och fokuserad på eleverna. När jag var nervös inför en presentation så hjälpte hon mig genom att berätta en historia om något som handlade om min presentation så att jag fick tillbaka självförtroende. Hon är också ödmjuk och berättar att hon också blir nervös på presentationer ibland. Hon är också rolig och ger oss ”brain breaks” och ”go nudles” när vi behöver en paus, då får vi dansa eller sjunga eller göra vad som helst. Hon är bra på att stärka alla barnen för deras individuella personligheter och att få oss att känna oss trygga i dom vi är. Hon är också väldigt polite och har också inspirerat mig att bli mer trevlig i klassrummet.” (Elev)

”XX engagerar alla i klassrummet, och gör allt roligare. Han får ämnen som många brukade tycka illa om att intressanta, och det är alltid en bra stämning i klassrummet. Ett exempel är när han tog över matten. Innan dess hade vi en lärare som bara sa till oss att jobba i boken, och alla hatade det. När XX tog över började vi ha varierade lektioner och intressanta lektioner, och nästan allas betyg gick upp” (Elev)

”XX har förmågan att få sina elever att växa. Med tydlighet, höga förväntningar och massor av kärlek ger hon dem förutsättningar att lyckas, både i och utanför klassrummet. Tillsammans med eleverna öppnar hon dörrar till skönlitteraturens magiska värld och ger dem kunskap och erfarenheter som i sin tur ger nycklar till de dörrar de kommer att behöva öppna i framtiden” (F.d kollega)

”XX är en stor förebild för läraryrket Grundlärare i fritidshem. Han genomför sitt pedagogiska ansvar med stor insikt i vad uppdraget innebär. Med fokus, engagemang och med lugn och balans bygger han fantastiska relationer till elever, kolleger och vårdnadshavare. Nyfiket och ansvarsfullt driver XX ett genuint kvalitetsarbete som utvecklar verksamheten för alla elever. XX arbetar främst i skolans ”mellanrum” som raster, övergångar etc och på fritids”. (F.d chef)

”När jag gick i sjätte klass var jag väldigt oseriös som egentligen vilket annat barn som helst. Däremot kom det till en punkt där jag trodde att jag skulle bli bättre accepterad av mitt umgänge om jag struntade i skolan, vilket jag då gjorde. I dagens samhälle är det inte lätt att vara barn då man mycket lättare blir negativt påverkad från många olika håll, och alla har då inte den turen jag hade som hade XX som lärare… han utbildade inte enbart om de ämnena vi hade i skolan utan om det verkliga livet och hur man på bästa möjliga vis ska klara sig ute i samhället. Han var därför en väldigt stor inspiration för mig när det kom till skolan och tack vare XX lovade jag mig själv att jag skulle göra mitt bästa i högstadiet och tack vare honom så höll jag kvar mitt löfte. Nu som 20 åring kan jag även säga att jag inte hade velat vara på en annan plats än den jag är på nu. Jag är nöjd med den människa jag blivit och framförallt tror jag på mig själv och mina egna förmågor. Men jag undrar verkligen hur det hade varit ifall jag aldrig hade haft XX. Alla förtjänar helt enkelt en XX! (F.d elev)

”Han är en excellent lärare, som visar väldigt eleganta lösningar och gör matematik roligt och spännande. han pratar om matematik som poesi” (Elev)

”XX är den bästa läraren vår klass någonsin har haft. Hans lektioner är väl planerade och utförda. Efter varje lektion känner man sig för att ställa sig upp och applådera för han gör matten till en show som är underhållande och lärorik. Vi har lärt oss mer under en termin än vad vi gjort hela grundskolan för matten har blivit en lektion man faktiskt vill lyssna på. XX jobbar hårt för att alla ska trivas, läras och utvecklas. Tack XX!” (Elev)

”XX är en väldigt engagerad lärare som verkligen brinner för det hon gör. Hennes positiva inställning gör att man vågar ställa ”dumma” frågor, och vad man än frågar så får man utförliga och lättbegripliga svar. XX har en enorm historiekunskap, och det hon inte redan vet kollar hon upp till nästa lektion. Hon ser våra tankar och funderingar som en resurs, och inkluderar dem i undervisningen. Hon ger tydliga instruktioner som är lätta att följa, oavsett vilket betyg man strävar efter. Hon tar fram extramaterial och ser till att alla elever får så goda förutsättningar som det bara är möjligt. Som elev känner man sig sedd och bekräftad, vilket gör att man vågar visa framfötterna både på lektioner och i skolarbeten. Hon tar med sig eget källmaterial till lektionerna och använder det för att skapa intresse för historien… ” (Elev)