Malmö, vi har ett resultat!

Kvinna och barn sträcker på armarna.

I ett tidigare blogginlägg har jag skrivit vad läroplanen säger om kultur i skolan och hur skolans kulturuppdrag är formulerat. Två delar av kulturuppdraget, elevers eget skapande och rätten att få ta del av samhällets kulturutbud, har vi nu samlat statistik kring. I samarbete med kulturförvaltningen arbetar vi för att skapa goda strukturer för kulturens närvaro i Malmös grundskolor. Statistik är ett viktigt verktyg och nu har vi en sammanställning för läsår 2016–2017. Det vill säga vi har en ögonblicksbild. Statistik blir ju egentligen mest intressant när vi kan jämföra och se trender över längre tid.

Siffror kring platser, evenemang och kulturbuss.

Malmö har ett stort och rikt kulturliv och Malmös elever har en stor palett av utbud att ta del av. Kulturförvaltningens inköp som fördelas via Kulturkartan samt de sex institutionernas aktiviteter skapar tillsammans ett brett innehåll. Det gemensamma innehållet genererade 97 858 bokade platser till olika kulturevenemang för förskola, grundskola och gymnasium. Film, teater och musikprogram är det som dominerar.

När det gäller Skapande skola har vi 90 % av skolorna aktiva och 80 % av eleverna. Väldigt höga och bra siffror. När vi sedan lägger ihop Skapande skola-statistiken med kulturförvaltningens utbud så har vi ett deltagande i någon kulturaktivitet på nära 100 %!

Stapeldiagram över antal medverkande skolor.

Vi kan konstatera att det finns mycket kultur att ta del av i Malmö och nästan alla skolor gör det. Vi har kommit långt när det gäller likvärdighet rent kvantitativt. Nu är det dags att ta nästa steg, att arbeta mer med kvalitén och utveckla integreringen av kulturen undervisningen. Vi behöver lära oss att bättre skapa mål och gemensamt diskutera vad vi vill uppnå med att ta in kultur och kulturaktörer i skolans värld. Till våren kommer vi att erbjuda två kurstillfällen där vi tillsammans med våra kollegor som arbetar med bedömning för lärande arrangerar två workshops där vi kommer att arbeta med just de här frågorna.

Så till alla er som arbetar som kulturombud eller på andra sätt arbetar för att få in kulturen i skolan. Heja er och vi ses väl på kurserna i vår!!?

För er på skolor i Malmö som vill ta del av den fullständiga statistiken hänvisar vi till sidorna om Kultur i skolan på Komin.