DEL 1: Malmöforum – för hågkomsten av Förintelsen och bekämpande av antisemitism

Den officiella bilden för Malmöforum.

Den 13 oktober står Malmö värd för ett internationellt forum för hågkomsten av Förintelsen och bekämpande av antisemitism som arrangeras av regeringen. Den svenska regeringen med statsministern som värd har bjudit in. Även stats- och regeringschefer från 50 länder samt forskare och experter deltar.

Vid forumet kommer deltagarna presentera sina konkreta åtaganden för att stärka arbetet för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism. Dessutom har inbjudan gått ut till fyra globala techbolag: Facebook, Twitter, Google och Tiktok eftersom ett särskilt fokus ligger på att bekämpa antisemitism i sociala medier.

Malmö stad arbetar aktivt mot antisemitism och alla former av rasism och diskriminering. Forumet är en är möjlighet för Malmö att visa vad som görs på lokal nivå för att motverka antisemitism och för att värna principen om allas lika värde. Malmö delar kommer under vecka 40-41 självklart att ha samma fokus och ge pedagoger tips på lektionsmaterial som kan vara till stöd, hjälp och inspiration för ert arbete i klassrummet.

 

Forum för Förintelsen och bekämpandet av antisemitism på Malmö delar

 

Malmö internationella forum – för hågkomsten av Förintelsen och bekämpandet av antisemitism

Denna resurs är tänkt som information och stöd kring diskussioner och arbete i klassrummet kring antisemitism och Förintelsen och innehåller övergripande information kring forumet, stöd inför samtal om antisemitism och Förintelsen i klassrummet, antisemitism som begrepp. samt användbara länkar för undervisning om judisk identitet, antisemitism och Förintelsen.

Antisemitism: betydelse och definition

I denna resurs hittar du en pedagogisk film som förklarar betydelsen och definitionen av begreppet antisemitism. Efter filmen följer självrättande frågor för att eleverna ska kunna repetera innehållet av filmen.

Amanah – ett judiskt – muslimskt samarbetsprojekt

Amanah är ett Malmöbaserat judiskt-muslimskt samarbetsprojekt som bygger på ett samarbete mellan Judiska Församlingen i Malmö och Malmös Muslimska Nätverk. De besöker skolor för att vara en del i skolans värdegrundsarbete genom att samarbeta mot diskriminering, hat, fördomar och rädsla för den andre. I denna resurs hittar du frågor att jobba med i klassrummet innan ni får besök att Amanah. Då hinner eleverna tänka efter och reflektera i lugn och ro.

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter

Malmö stads Forum för demokrati och mänskliga rättigheter har under våren 2020 lyssnat av unga malmöbors upplevelser av hat och hatbrott. Ungdomarna som forumet har träffat representerar de grupper som enligt Brottsförebyggande rådet är mest utsatta: judar, muslimer, kristna, afrosvenskar och hbtq+-personer.

Det här materialet hjälper dig att utbilda om och diskutera hatbrott och skapa ett tryggt samtalsklimat i klassrummet där elever lyssnar nyfiket på varandra för att förstå varandra

Berättargruppen om förintelsen åk 6-9 och gymnasiet

Judiska församlingen Malmö och Judiska församlingen Göteborg har, med stöd från Forum för levande historia, samlat en grupp på cirka 16 barn och barnbarn till överlevande från Förintelsen. De har har tagit på sig uppgiften att på ideell basis hålla ögonvittnenas minne levande och gå ut och berätta om sina anhörigas upplevelser. Vill ni ha besök av berättargruppen finns det lektionsmaterial för förberedelse i denna resurs. Ett liknande material som vänder sig till gymnasiet finns under namnet Berättargruppen om förintelsen, gymnasiet.

Nästa vecka kommer flera lektionstips på samma tema. Vill du redan nu hitta flera så sök på “antisemitism” på Malmö delar.

Vi önskar er en fin vecka!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.