Malmöpedagoger på väg mot certifiering – fokus datainsamling i Google Formulär

Utbildaren Ulrica Elisson Grane visade hur hon arbetar med Escape Rooms i Google Formulär.

Vi har nu kommit halvvägs i vår tio veckor långa utbildningsinsats Google certifierad pedagog Malmö stad, som är ett samarbete med Advania och Google for Education. Den femte delkursen fokuserade på datainsamling i Google Formulär och även vid detta tillfälle ansvarade utbildaren Ulrica Elisson Grane för innehållet. 

Att ett Google Formulär har långt fler användningsmöjligheter än att enbart vara ett enkätverktyg var huvudtemat under utbildningstillfället. Ulrica berättade att eleverna i hennes hemkommun använder Google Formulär varje fredag för att göra en utvärdering av veckan. Det är också vanligt att lärarna checkar av elevernas kunskaper med Entry och Exit Tickets gjorda i Google Formulär. Ulrica delade även med sig av hur hon arbetar med Escape Rooms i Google Formulär.

Ulrica inledde med att visa hur vi kommer igång med att använda Google Formulär och vilka olika sorters frågealternativ vi kan använda. Vi tittade på hur ett Google Formulär ser ut i ett redigeringsläge och hur vi kan förhandsgranska det för att se hur formuläret ser ut för dem som ska svara på det. Ulrica visade även olika sätt för hur vi lärare kan samla in och få översikt på de inkomna svaren i ett Google Formulär samt använda formulär som ett quiz i låst läge på en Chromebook.

Därefter visade Ulrica hur vi importerar frågealternativ från våra andra redan skapade formulär, hur vi gör för att endast lägga in text som inte är ett frågealternativ, infoga bilder och videoklipp från YouTube och flytta runt olika sektioner i formuläret genom att dra dem med muspekaren. Det finns stora möjligheter att anpassa designen av ett Google Formulär med olika sorters rubriker, typsnitt och färger. Det finns till exempel olika färdiga teman att använda.

Att använda förloppsindikator för att göra det tydligt för eleverna hur många frågor som det återstår att svara på och att blanda frågeordningen i ett formulär kan vara pedagogiska knep att använda som lärare. 

Det är enkelt att dela ett Google Formulär med sina elever eller genom publicera det i ett Google Classroom via en länk. Det går även att skapa ett nytt formulär direkt i Google Classroom samt ladda upp ett formulär från Google Drive.

Varje utbildningstillfälle spelas in och publiceras på webbplatsen Google certifierad pedagog Malmö stad. Där finns även klassrumsexempel och ämnesförslag kopplade till Lgr22 att inspireras av.

Arbetar du i grundskolan i Malmö och har missat att anmäla dig, men önskar att delta i utbildningen? Det är inte försent! Anmäl dig här!

Du kan även utgå ifrån det samlade utbildningsmaterialet för att genomföra en utbildningsinsats för dina kollegor på din skola vid ett annat tillfälle.