Malmöpedagoger på väg mot certifiering – fokus kommunikation via Gmail, Meet, Chat och Grupper

Det går att skapa snygg layout på e-postmeddelanden i Gmail.

Det sjunde utbildningstillfället inom höstens centrala utbildningssatsning Google certifierad pedagog Malmö stad fokuserade på möjligheterna med talad och skriftlig kommunikation i de olika tjänsterna Gmail, Google Meet, Google Chat och Google Grupper. 

Utbildaren Magnus Johansson började med att gå igenom alla inställningar som vi kan göra i Gmail för att anpassa tjänsten efter våra egna önskemål. Vi fick se hur vi kan stjärnmärka, tidsförskjuta och filtrera mejl. Magnus visade även hur vi översätter inkomna e-postmeddelanden till andra språk, hur vi kan skapa ett utkast till ett e-postmeddelande samt arbeta mer med layouten i ett Google Dokument. 

Därefter visade Magnus alla inställningar i Google Meet, ett verktyg som exploderade i användning under pandemin och som efter det har utvecklats och blivit ännu bättre med värdhantering. Vi fick höra om hur vi konfigurerar ett Google Meet, tar bort bakgrundsljud, använder chatten och gör en skärminspelning direkt i mötet.

I Google Chat fick vi se hur vi enkelt kan skapa egna rum för att chatta med en eller flera personer, lärare till lärare, lärare till elev eller elev till elev.

Avslutningsvis visade Magnus hur Google Grupper är uppbyggt och hur superanvändare kan skapa och administrera egna grupper i Google Grupper. I vanlig ordning fick deltagarna prova på att genomföra olika uppdrag samt ta del av ett antal olika tips och trix för en fördjupad användning av Googles verktyg för kommunikation.

Varje utbildningstillfälle spelas in och publiceras på webbplatsen Google certifierad pedagog Malmö stad. Där finns även klassrumsexempel och ämnesförslag kopplade till Lgr22 att inspireras av.

Arbetar du i grundskolan i Malmö och har missat att anmäla dig, men önskar att delta i utbildningen? Det är inte försent! Anmäl dig här!

Du kan även utgå ifrån det samlade utbildningsmaterialet för att genomföra en utbildningsinsats för dina kollegor på din skola vid ett annat tillfälle.