Malmöpedagoger lyssnade på Dylan Wiliam om Bedömning för Lärande

Dylan William framför projicerad projektion.

Ungefär 40 pedagoger med utvecklingsuppdrag på skolor i Malmö reste till Göteborg den 24 mars för att tillsammans med andra pedagoger från hela Sverige lyssna på den brittiske professorn Dylan Wiliam. Han talade om ’Formative Assessment’. Som på svenska benämns ’Bedömning för Lärande’ eller ’Formativ Bedömning’.

En del benämner Dylan Wiliam som en rockstjärna inom skolans och pedagogikens värld. Det må så vara. Det är inte alltid en professor med över 1000 klassrumsbesök har förmågan att berätta om sin forskning på ett så givande sätt. Dr. Dylan Wiliam är en fantastisk föreläsare. Det han berättar om förklaras och befästs med hjälp av anekdoter och metaforer.

Förbättra och effektivisera lärandet genom Bedömning för Lärande

Mycket kort sammanfattat talade Wiliam om att världen blir allt mer komplicerad. Det gör att det krävs mer kunskap och mer utvecklade förmågor hos individen än förr för att kunna få jobb. Av den anledningen måste undervisningen förbättras och utvecklas så att den kan uppnå mesta möjliga effekt. För att lyckas med detta måste läraren ha rutiner för att få återkoppling av alla elever i gruppen – VARJE MINUT, VARJE DAG. Traditionell handuppräckning ser Wiliam som en värdelös återkopplingsform och något som inte aktiverar alla elever till lärande. Läraren kan istället med hjälp av olika tekniker få återkoppling från alla elever, se exempel här. Därmed kan läraren från stund till stund anpassa sin undervisning så att det blir en bra lärandemiljö för ALLA elever.

Dylan Wiliams har fem grundprinciper som ska finnas med i ’Bedömning för Lärande’:

  1. Tydliggöra mål och kunskapkrav
  2. Synliggöra lärandet
  3. Återkoppling
  4. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra
  5. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess

Se grundprinciperna i Wiliams figur här under. Läs mer om grundprinciperna här.

Dylan Williams modell för formativ bedömning.

 

Några kommentarer från Malmöpedagoger som lyssnade på Dylan Wiliam

Annica Hansson, Söderkullaskolan:
”-Detta tar jag mig: känslan när en av de stora säger: ”prova nya saker i sex månader innan du utvärderar!” Hurra, saker får ta tid i skolans värld. Vi vänder inga skutor på en vecka. Vi implementerar inget nytt över helgen! Den känslan… ”

Eva Hörnblad, Kryddgårdsskolan:
”Wiliam sa många tänkvärda saker. Många gånger gör vi något för att vi ska och att vi har bestämt oss för att detta är bra, t.ex. veckans mål. Men är det alltid bra att göra det i början av veckan? Håller vi tankarna kring varför vi gör det levande eller har det blivit ett måste. Chefen vill att det ska stå synligt när man kommer in i klassrummet. Wiliams pratade om något som är självklart om man bara tar sig tid att tänka, vad gynnar dessa eleverna mest?  Med veckans mål vet eleverna redan var vi är på väg. Några elever kanske behöver det men andra tycker inte att arbetet blir spännande, överraskningsmomentet är borta. Hur ska dessa då formuleras och när? I början av veckan, slutet, i början av en arbetsdag eller slutet? Vad behövs för att maxa inlärningen?
”Wiliam är väl förankrad i klassrummet. Hans kopplingar mellan forskningen och ”verklighet” gjorde att jag kände att han visste vad som kan hända i klassrummet och hur eleverna kan reagera. Han kunde ge många goda exempel och alternativ direkt från klassrummen.”

Deltagande pedagoger från Kryddgårdsskolan, via Vasil Kovacev:
”En bra och inspirerande föreläsningsdag som gav oss många tips och förslag på hur man kan gå vidare med det ”Formativa tänkandet”. Att man inte skall ge upp utan ge det tid och hitta det som passar en själv.”
”Vidare tydliggjorde undervisningen vikten av tydligt mål och syfte. Vi måste hela tiden återvända till våra styrdokument och förankra vårt arbete i våra kursplaner.”

Fredrik Hemmensjö, Bladins gymnasieskola, Malmö:
”-Få kan förklara vinsterna med formativ bedömning så bra som Dylan William.”

 

Text:
Charlotte Christoffersen, Pedagogisk Inspiration Malmö
Foto:
Fredrik Hemmensjö, Bladins gymnasieskola

grey_line_750

Lyssna på Dylan Wiliam:
UR:s programserie Lärandets Idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg. (29 min)

Litteratur på svenska av Dylan Wiliam m.fl:
Hodgen, Jeremy & Wiliam, Dylan: Mathematics inside the black box bedömning för lärande i matematikklassrummet. Liber 2014.
Wiliam, Dylan: Att följa lärande: formativ bedömning. Studentlitteratur 2013.
Wiliam, Dylan: Handbok i formativ bedömning. Natur & Kultur Akademisk, 2105.

grey_line_750